Utalarmering av ambulans

Landsting och regioner svarar för att det finns tillräckliga ambulansresurser. Den dagliga verksamheten styrs av SOS Alarm enligt avtal.

SOS Alarm tar varje år emot ca 3,5 milj nödsamtal över 112. Det gäller bl a brand, olyckor, akut sjukdom eller polisärenden. En stor del av nödsituationerna gäller behov av medicinsk hjälp, ofta genom ambulans. Landsting och regioner svarar för att det finns tillräckliga ambulansresurser men den dagliga användningen styrs av SOS Alarm enligt avtal.