Väktarutryckning som komplement till larm

Arbetsplatsen, skolan, lagret och butiken. Det finns inga frizoner - inbrott har blivit en del av vår vardag.

Genom samarbete med Securitas kan vi erbjuda avtal som inkluderar både larmöverföring till SOS Alarm och väktarutryckning. Vid behov kan väktare vidta skyddsåtgärder så att din fastighet är skyddad tills en permanent lösning är på plats. Det kan exempelvis handla om att skyddstäcka fönster eller dörrar. I de fall jourentreprenörer behöver kontaktas gör SOS Alarm det enligt fastställd larmplan. 

Väktarutryckning är en tilläggstjänst som kompletterar din larmöverföring till SOS Alarm. 

Tilläggstjänsten inkluderar; 

  • Utryckningsberedskap hos Securitas
  • Nyckelförvaring hos Securitas som möjliggör inre besiktning av larmobjekt vid larm 

Som kund hos SOS Alarm får du en faktura som inkluderar larmöverföring, åtgärd enligt larmplan, utryckningsberedskap och nyckelhantering. Kostnad för utryckning och eventuellt material tillkommer och faktureras separat.