Vårdprioritering

Ett av SOS Alarms uppdrag handlar om att prioritera vårdärenden utifrån olika angelägenhetsgrader.

Medicinskt Index

Till sin hjälp för prioritering har SOS-operatören ett beslutsstödssystem, Medicinskt index. Prioriteringen utgår alltid från den hjälpsökandes symtom. Indexet är helt integrerat i SOS Alarms datasystem och hålls ständigt aktuellt och uppdaterat. Indexet har sedan 1997 använts som bedömningsunderlag vid ca 10 miljoner ambulansärenden. Det medicinska indexet har även möjlighet att anpassas till lokala riktlinjer.

Hjälp till rätt vårdnivå 

Med ett medicinskt index som stöd och prioritering efter den hjälpsökandes symtom ser vi till att hjälpsökande får hjälp till rätt vårdnivå inom landstinget. Idag har landsting lokala vårdprogram och behandlingsriktlinjer gällande exempelvis stroke, hjärtinfarkt och trauma. SOS Alarm arbetar aktivt med landstingen för effektiva och patientsäkra vårdprocesser. 

Prioritering

Prioriteringen av utalarmering av ambulans utgår alltid från den hjälpsökandes symtom. Ambulansen går under fyra olika larm.

Prio 1 Akut livshotande symptom eller olycksfall
Prio 2 Akut men ej livshotande symptom
Prio 3 Övriga ambulansuppdrag
Prio 4 Uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinsk personal under transporten. Transporten kan genomföras av annat fordon än ambulans.