Varning och information

Vi har lång erfarenhet av att hantera olyckor och kriser och är stödfunktion för företag och organisationer som snabbt behöver "komma på fötter" för att hantera kriser.

Vid en händelse är information en nödvändighet, att rätt information förmedlas till den som behöver ha den.

Vi har flera tjänster som underlättar informationsdelningen för våra kunder. En sådan tjänst är till exempel samverkanswebben som ger en aktuell lägesbild för valt område. Det kan även vara att förmedla Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Vi kan även ta ansvar och hantera hela flödet av åtgärder som behöver vidtas om olyckan är framme. Exempelvis att larma rätt resurser för att ta hand om personer som skadats eller på annat sätt behöver hjälp om olyckan är framme eller att säkerstället, genom vårt väl utbyggda nätverk av jourföretag, att snabbt få fram rätt resurser och kompetens för att bibehålla en ostörd produktion. Vi kan även sammankalla en krisledningsgrupp på ert företag och vid större händelser informera er pressansvarige.

Om en större olycka eller händelse inträffar där allmänheten behöver ge och få information kan informationsnumret 113 13 nyttjas. Det avlastar nödnumret 112 vid en händelse och hjälper kommuner, myndigheter, landsting och regioner att kanalisera information till allmänheten.