Krisjour

SOS Alarm har en omfattande erfarenhet av att hantera olyckor och kriser.

Tjänsten Krisjour innebär att SOS Alarm fungerar som en stödfunktion för företag och organisationer som snabbt behöver "komma på fötter" för att hantera kriser. Vi tar ansvar och hanterar hela flödet av åtgärder som behöver vidtas om olyckan är framme.

Kunder som ansluter sig till krisjour får en skräddarsydd tjänst som utgår från den egna riskbilden och förutsättningar. Genom SOS Alarm skapas en beredskap om det oönskade skulle inträffa.

Krisjouren omfattar insatser på tre områden gällande personer, egendom och information.

Personer
Vi larmar rätt resurser för att ta hand om personer som skadats eller på annat sätt behöver hjälp om olyckan är framme.

Egendom
Genom vårt väl utbyggda nätverk av jourföretag får vi snabbt fram rätt resurser och kompetens för att bibehålla en ostörd produktion.

Information
Vi sammankallar en krisledningsgrupp och vid större händelser informerar vi pressansvarig. Vi kan ge hjälp och stöd så att information förmedlas till media.