Samverkanskonferens

För att få en enhetlig och kvalitetssäker alarmeringsrutin finns en krisberedskapsfunktion hos SOS Alarm för snabb alertering och tidig förmedling av information till myndigheternas Tjänsteman i Beredskap (TIB).

På uppdrag av respektive myndighet eller på eget initiativ, kan SOS Alarms Krisberedskapssamordnare, förmedla relevant information om händelser till och från krisberedskapssystemets aktörer.

För att säkerställa en effektiv och samordnad kommunikation, finns dygnet runt möjlighet att starta samverkanskonferenser. Dessa kan genomföras inom myndigheternas egen organisation eller mellan myndigheter.