Välkommen till 112-dagen 2019

Den 11 februari klockan 09.00-16.00 bjuder SOS Alarm in till 112-dagen på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Hur vi gemensamt kan skapa effektivare insatser för trygghet, i hela landet, är temat för dagen som samlar representanter för larm- och vårdkedjan och dem som arbetar inom kommun, landsting, organisationer och myndigheter.

Dagen erbjuder både intressanta talare och seminarier där du får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera kring aktuella frågor.

Om du har frågor om dagen kontakta Martina Bennarp, SOS Alarm.

Välkommen!

Program 112-dagen

08.30 Registrering och kaffe och smörgås

09.00 Maria Khorsand, VD för SOS Alarm, hälsar välkommen

09.10 Effektiva insatser i hela landet med rätt resurser och trygga arbetsplatser
Utmaningarna för prehospitala vården och akutsjukvården skiljer sig beroende på var i landet verksamheten finns. Iréne Svenonius från Stockholms läns landsting och Erik Nordhall från Västerbotten läns landsting samtalar om hur man kan säkerställa ökad trygghet på arbetsplatsen och tillgången till rätt resurser- förutsättningar för att kunna bidra till trygghet i hela landet.

9.30 Vår beredskap för kris och krig- utmaningarna vi står inför i år
Dan Eliasson, generaldirektör MSB

10.00 AI och Big Data för ökad trygghet
Redan idag analyseras Big Data för att skapa bättre ambulansvård i glesbygd samtidigt som smarta sensorer bidrar till ökad trygghet för äldre. Hur kommer framtidens teknik bidra till att skapa trygghet i hela Sverige? Mia Kleregård berättar om pågående megatrender inom AI och hur de kan påverka arbetet för ökad trygghet.

10.30 AI i larmsamtalet
Mattias Regnell från SOS Alarm berättar om vilken roll AI kan komma att spela i vårdbedömningen under ett larmsamtal och i att effektivisera resursplanering och dirigering av exempelvis ambulanser.

10:40 Fikapaus

11.10 Utdelning av 112-priset
112-priset delas ut till aktörerna i en händelse där samverkan spelat en avgörande roll.

11.25 Seminarier- två parallella spår
I anmälan väljer du vilket av seminarierna du vill delta i.

Spår 1. Våga vara offentlig – hur kan vi garantera den personliga säkerheten?
Hot, hat och våld mot personer i deras yrkesroll är ett problem som drabbar offentliga personer inom många områden; politik, blåljusverksamhet och sjukvård. Hur kan vi garantera den personliga säkerheten för den vars arbete försätter dem i en utsatt position? Ebba Östlin från Botkyrka kommun berättar om kommunens arbete med hot och hat och sina egna erfarenheter.

Spår 2. Ett samhälle som aldrig sviker – hur kan vi säkerställa likvärdiga insatser i särskilt utsatta områden?
Alla som befinner sig i Sverige har samma rätt till hjälp från samhället, även om man bor i ett område där det finns en hotbild mot blåljus. Hur kan vi arbeta i särskilt utsatta områden för att kunna nå ut lika snabbt och effektivt med insatser som på andra platser i landet?  Karin Johannesen och Leila Baksi berättar om sina erfarenheter av säkerhetsarbetet i Stockholms Stad och förtroendebyggande utsatta områden. 

12.10 Lunch

13.00 Seminarier- två parallella spår
I anmälan väljer du vilket av seminarierna du vill delta i.

Spår 1. Skolsäkerhet – hur skyddar vi det värdefullaste vi har?
När vi skickar våra barn till skolan måste vi kunna känna oss trygga med att de kommer hem välbehållna. Men tyvärr finns det säkerhetshot även i skolan och på senare år har vi sett allt ifrån hot till våldsdåd. Hur kan vi utveckla säkerheten i skolor? Johan Mangbo från Helsingborgspolisen berättar om sitt arbete med skolsäkerhet.

Spår 2. Psykisk ohälsa – hur hanterar vi den nya folksjukdomen? 
Psykisk ohälsa blir allt mer utbrett, något som tar sig tydliga uttryck i många delar av samhället. Vi ser fler sjukskrivningar och fler samtal relaterade till psykisk ohälsa till SOS Alarm men också hur öppenheten kring psykisk sjukdom ökar. Hur kan vi hantera vågen av psykisk ohälsa? Ing-Marie Wieslander berättar om SKL´s arbete inom Uppdrag psykisk hälsa.

13.45 Samverkan på liv och död – så kan vi skapa förutsättningar för samarbete vid stora händelser
Livsavgörande räddningsinsatser som de vid sommarens skogsbränder hade inte varit möjliga utan en omfattande samverkan mellan olika aktörer. Vilka var de största samverkansutmaningarna under arbetet? Och vilka lärdomar kan vi dra om hur vi tillsammans kan förbereda oss för nästa stora kris? Resultatet från utredningen av sommarens bränder presenteras av regeringens särskilde utredare Jan-Åke Björklund.

14.05 Kampen mot lågorna- på plats under sommarens bränder
Sommaren 2019 var det ett helt nytt läge i Sverige med torka och eldningsförbud över hela landet och internationella resurser som förstärkte räddningstjänsterna på flera ställen platser. Anna Henningsson, räddningschef i Östra Blekinge, och Jakob Wernerman, operativ chef MSB, berättar om sina erfarenheter från arbetet med sommarens bränder.

14.25 Övergripande ledning vid samhällsstörningar
Behovet av att utveckla ledningssystemen för omfattande samhällsstörningar och öka förmågan att samverka blir allt större. Erik Cedergårdh från MSB och RSG berättar om utveckling av övergripande ledning för kommunal räddningstjänst och behovet av förmåga till samverkan på flera nivåer mellan samhällets aktörer.

14.45 Eftermiddagskaffe

15.15 Ingen kommentar- att kommunicera vid en samhällskris
När krisen slår till behöver både myndigheter och organisationer nå ut med korrekt information för att undvika ryktesspridning. Risken finns att vi blir omsprungna av mer snabbrörlig nyhetsmedia vid samhällskriser, katastrofer och större olyckor. Vilka fällor ska man undvika och hur kan förbereda sin egen verksamhet inför nästa kris? Lottie Knutson, kriskommunikationsexpert med erfarenhet från några av våra största nationella kriser, ger handfasta råd

15.55 112-dagen avslutas

 

 Talare 112-dagen

Generaldirektör för MSB

Expert på krishantering och kommunikation. Om vilka strategier och verktyg som fungerar när en organisation utsätts för den hårda pressen som en kris innebär.

 

Entreprenör och föreläsare som är engagerad i flera uppdrag inom foodtech och Agenda 2030, där fokus är att lösa globala miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar. 

  Projektchef för SKL´s Uppdrag psykisk hälsa och överläkare vid Akademiska sjukhuset.
VD SOS Alarm

Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting med ansvar för personalfrågorna. Tidigare bland annat stadsdirektör Stockholms stad, chef för finansavdelning samt utrednings- och statistikkontoret.

Regeringens särskilda utredare av sommaren skogsbränder. Tidigare bland annat stadsdirektör Västerås, länsråd Sörmland, VD Svenska Kommunförbundet och regiondirektör Västra Götalandsregionen.

Säkerhetschef på Stockholms stad med erfarenhet från evenemang som Eurovision och Ung08 och privata säkerhetsbranschen.

Säkerhetsstrateg på Stockholms stad med lång erfarenhet av att arbeta med förebyggande och uppsökande socialt arbete. 

Kommunalstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun

Arbetar med att utveckla ledningsförmågan inom räddningstjänsten och samverkan mellan aktörerna i Göteborgsregionen. Erik arbetar också på MSB med utveckling inom ledning och samverkan.

Biträdande Verksamhetschef akutsjukvården i Västerbotten och narkossjuksköterska.

Räddningschef för räddningstjänsten östra Blekinge.

  Chef på enheten för insatser på MSB. Under sommaren 2018 var han operativ chef för MSB:s hantering av skogsbränderna. 

Biträdande verksamhetschef Vård på SOS Alarm med ansvar för samarbeten kring FOU.

Kommunpolis i Helsingborg. Tidigare stabschef och nationenll insatschef samt chf för Division Syd.
Anna har mer än 20 års erfarenhet av moderatoruppdrag som sträcker sig från hälso- och sjukvård, skola och politik till tech-industri, startup och entreprenörskap.