Koncernledning

SOS Alarms koncernledning består av; 

Amina Berg Wadsten

HR-chef

Anders Fredriksson

Chef Produktionsstyrning, tf CIO

Rickard Gustafson

Chefsjurist

Susanna Jitoft

VD-assistent

Thomas Johansson

Kommunikationschef

Maria Khorsand

Verkställande direktör

Åke Kjellin

Chef Strategiska Kundrelationer

Eva-Karin Lilja

Hållbarhetschef, tf CFO

Ole Lomstedt

Försäljningschef, tf Affärschef

Thomas Nohre

Chef Produktion