Koncernledning

SOS Alarms koncernledning består av: 

Maria Khorsand

Verkställande direktör

Amina Berg Wadsten

HR-chef

Anders Fredriksson

Chief Security Officer

Rickard Gustafson

Chefsjurist

Peter Löfgren

Chief Financial Officer

Jannice Mattsson

Chef Produktion

Thomas Nohre

Chef Affär

Martin Thell

Chief Information Officer

Staffan Ekengren

Kommunikationschef

Elisabet Solberg

VD-assistent