Koncernledning

SOS Alarms koncernledning består av: 

Maria Khorsand

Verkställande direktör

Amina Berg Wadsten

HR-chef

Anders Fredriksson

Chief Security Officer

Rickard Gustafson

Chefsjurist

Peter Löfgren

Chief Financial Officer

Thomas Nohre

Chef Affär

Martin Thell

Chief Information Officer

Staffan Ekengren

Kommunikationschef

Elisabet Solberg

VD-assistent