Koncernledning

SOS Alarms koncernledning består av; 

Amina Berg Wadsten

HR-chef

Anders Fredriksson

Chef Produktionsstyrning

Rickard Gustafson

Chefsjurist

Susanna Jitoft

VD-assistent

Thomas Johansson

Kommunikationschef

Maria Khorsand

Verkställande direktör

Peter Löfgren

Chief Financial Officer

Jannice Mattsson

Chef Produktion

Thomas Nohre

Chef Affär

Martin Thell

Chief Information Officer