Koncernledning

SOS Alarms koncernledning består av; 

Karin Ancker

CFO/Chef Finans & Business control

Amina Berg Wadsten

HR-chef

Ylva Ekmark

Affärschef

Anders Fredriksson

Chef Produktionsstyrning

Rickard Gustafson

Chefsjurist

Mattias Hindfelt

CIO/IT-chef

Susanna Jitoft

VD-assistent

Thomas Johansson

Kommunikationschef

Maria Khorsand

Verkställande direktör

Åke Kjellin

Chef Strategiska Kundrelationer

Eva-Karin Lilja

Hållbarhetschef

Ole Lomstedt

Försäljningschef

Thomas Nohre

Chef Produktion