Koncernledning

SOS Alarms koncernledning består av: 

Madeleine Raukas

Verkställande direktör

Amina Berg Wadsten

HR-chef

Anders Fredriksson

Chief Security Officer

Rickard Gustafson

Chefsjurist

Peter Löfgren

Chief Financial Officer

Thomas Nohre

Chef Affär

Niklas Törnqvist

Chief Information Officer

Staffan Ekengren

Kommunikationschef

Elisabet Solberg

VD-assistent

Jonas Lind

Chef Produktion