Om oss

Koncernledning

SOS Alarms koncernledning består av; 

Maria Khorsand

Verkställande direktör

Karin Ancker

CFO/Chef Finans & Business control

Mattias Hindfelt

CIO/IT-chef

Susanna Jitoft

VD-assistent

Thomas Johansson

Kommunikationschef

Åke Kjellin

Chef Strategiska Kundrelationer samt tf Tjänsteutvecklingschef

Eva-Karin Lilja

Hållbarhetschef

Ole Lomstedt

tf Affärschef samt Försäljningschef

Thomas Nohre

Chef Alarmering & Beredskap (fr o m maj 2017)

Amina Berg Wadsten

HR-chef

Charlotta Weigel

Chef Säkerhet & Jourtjänster