Allmän information

Webbplatsen ägs och handhas av SOS Alarm Sverige AB.

Webbplatsen ägs och handhas av SOS Alarm Sverige AB.

Organisationsnummer: 556159-5819
Registreringsnummer för moms: SE 55615958-1901
Styrelsens säte: Stockholm
Adress till huvudkontoret: Box 19546, 104 32 Stockholm
Besöksadress: Rådmansgatan 38
Telefon: 010-140 80 00
E-post: webb@sosalarm.se

Observera att vi inte hanterar nödnumret 112 eller vårdfrågor via internet!

Upphovsrätt

Allt material som tillhandahålls på webbplatsen (text, bilder, grafik, animationer, video, musik, ljud etc) omfattas av upphovsrätt som tillkommer SOS Alarm Sverige AB. Materialet får inte kopieras för kommersiellt bruk ej heller får materialet ändras.

Ansvarig

Ansvaret för uppdatering och publicering av ny information är ansvarig utgivare, SOS Alarms kommunikationsansvarig.

Policy för SOS Alarm Sverige AB i sociala medier

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13, journumret 116 000 för försvunna barn och har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering, säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, regioner och företag.

Syftet med våra sociala medier är att informera om vår verksamhet och ge dig möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Tänk på att vi inte kan kommentera enskilda ärenden eller samtal via sociala medier. Samtliga sociala medie-kanaler hanteras av kommunikationsavdelningen. I en nödsituation ska du alltid ringa 112, vi hanterar inte hjälpbehov via Facebook, Twitter, Instagram, Youtube eller e-post. 

Du kan lägga in dina frågor och synpunkter när du vill, vi besvarar dem säkrast under kontorstid vardagar. För ytterligare kontakvägar se https://www.sosalarm.se/kontakt/
Om du upplever att svar på din fråga eller synpunkt dröjer beror det på att vi arbetar med att få fram ett svar. Tänk på att alla inlägg på vår facebooksida blir allmänna handlingar. Det innebär att alla som är intresserade kan läsa alla inlägg. Inlägg som innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska förhållanden tar vi bort från våra sociala medier och fortsätter dialogen via telefon, e-post eller brev. 
Inlägg som strider mot lagar eller som på annat sätt är olämpliga tas bort. Detta gäller inlägg som innehåller:
• förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
• hets mot folkgrupp, sexistiska eller andra trakasserier
• våldsskildringar eller pornografi
• uppmaningar till brott
• olovlig användning av upphovsrättsligt skyddat material
• material som strider mot personuppgiftslagen
• sekretessbelagd information
• svordomar eller obscena ord
• kommersiella budskap eller reklam
• politiska budskap

Personer på bilder som SOS Alarm tagit har fått information om att bilderna kan användas på webben.

PDF-format

Våra sajter innehåller många PDF-filer (Adobes Portable Documents Format), ett känt format att publicera dokument i.

Ladda ner senaste gratis versionen av Adobe Reader

Information på annat språk

En kortfattad presentation av vår verksamhet finns på engelska och franska. Det finns även informaion på startsidan om nödnumret 112 på 22 olika språk 

Tillgänglighet 

Här hittar du information om SOS Alarms tillgänglighetsredogörelse för www.sosalarm.se.