SOS Alarms allra viktigaste bidrag till hållbarhet är att skapa ett tryggare Sverige

Vår verksamhet går ut på att skapa trygghet för alla som bor och vistas i Sverige – det är också vårt största bidrag till ett hållbart samhälle. Därför är vårt hållbarhetsarbete helt integrerat i verksamheten.