Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering och readspeaker (lyssna). Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Ok
Cookie-inställningar

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Vissa cookies är helt nödvändiga för att webbsidan ska fungera och är därför alltid aktiverade. I övrigt kan du själv välja vilka cookies du vill godkänna, för funktionalitet, statistik och marknadsföring. Vi behöver ditt samtycke till att spara cookies och data om ditt besök.

Välj vilka cookies du ger oss samtycke till genom att klicka på de kategorier som finns nedan och spara genom att klicka på "Godkänn utvalda". Vill du läsa mer om dessa klicka på "Visa detaljer".
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller ändra dina inställningar genom att klicka på cookie-inställningar, längst ner i sidofoten.

Du kan alltid läsa hur vi använder kakorna

detaljer
Nödvändiga cookies (8)

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering. Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Namn ARRAffinity
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ARRAffinitySameSite
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ai_session
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn ai_user
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 år
Typ Förstapartscookie
Namn ASP.NET_SessionId
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ConsentSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 mån
Typ Förstapartscookie
Namn _rspkrLoadCore
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ReadSpeakerSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 124 timmar
Typ Förstapartscookie

Hållbarhet

SOS Alarms viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är att göra Sverige tryggare för alla.

Vår verksamhet går ut på att skapa trygghet för alla som bor och vistas i Sverige – det är också vårt största bidrag till ett hållbart samhälle. Därför är vårt hållbarhetsarbete helt integrerat i verksamheten.

Vilken framtid vill du ha?

Det finns många positiva krafter i samhället som tillsammans, men på olika sätt, jobbar för en hållbar framtid. Hela SOS Alarms verksamhet bygger på att skapa en hållbar framtid. 

Video: Om vårt hållbarhetsarbete.

Vårt hållbarhetsarbete 

Ett långsiktigt ansvarstagande bottnar för SOS Alarm i vår vision att bidra till ett tryggare Sverige för alla. De tjänster vi levererar syftar till att trygga människors liv och hälsa, förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö samt att stödja samhällsviktiga funktioner. Här kan du läsa mer om våra tjänster.

Det kräver ett starkt fokus på att upprätthålla förtroende för verksamheten från allmänheten, kunder, uppdragsgivare och övriga intressenter. 

Vår verksamhet måste året runt över dygnets alla timmar klara att leverera våra tjänster effektivt och med god kvalitet. Det ska kunna ske under normala förhållanden likväl som under höjd beredskap. Det ställer stora krav på en stabil kompetensförsörjning, stor samverkansförmåga med samhällets övriga intressenter och en förmåga att via innovation utvecklas för att möta samhället och omvärldens förändringar. 

Grundläggande för att fungera hållbart och garantera samhällsviktiga funktioner, är en långsiktig ekonomisk stabilitet samt en öppen och transparent verksamhet som bedrivs etiskt, rättvist och med ansvar för miljö och klimatpåverkan. 


 • Vad krävs för att bedriva en hållbar verksamhet?

  Vi har identifierat de aspekter som är mest väsentliga för att vi ska bedriva en hållbar verksamhet och över tid upprätthålla förtroendet från allmänheten och från våra kunder.

  Det handlar om fyra områden som är kritiska för att vår verksamhet ska utvecklas - områden som ligger till grund för vår affärsplan och våra strategiska mål - och sex områden där vi måste säkerställa efterlevnad.

  Operatörer i larmcentral som besvarar samtal
 • SOS Alarm och de globala målen

  Vi har tolkat de globala målen utifrån vår verksamhet och prioriterat dem utifrån:

  • vilka vi verkligen kan bidra till
  • vilka vi har att ta hänsyn till och agera efter
  • vilka övriga som vi har att beakta
 • Det börjar med oss

  Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför är miljöarbetet en naturlig del av vår verksamhet. Det gör vi genom att arbeta aktivt med miljöfrågor, främst inom de områden där vi har störst miljöpåverkan.

  Människor i dialog
 • SOS Alarms uppförandekod

  SOS Alarms uppförandekod ska fungera som vägledning för hur våra medarbetare, chefer, samverkansparter och leverantörer ska agera för att bidra till ett hållbart företagande och till SOS Alarms vision om ett tryggare Sverige för alla. 

  Två medarbetare som ler mot varandra