Hållbarhet

Staten har i sin ägarpolicy angivit att de statliga bolagen ska tillämpa och lämna en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer.

Styrelsen i SOS Alarm arbetar därefter för en långsiktig hållbar utveckling där ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv på vår verksamhet analyseras och rapporteras.

SOS Alarms tolkning av ett långsiktigt ansvarstagande bottnar i vår vision att bidra till ett tryggare Sverige för alla. Det kräver ett starkt fokus på att upprätthålla förtroende för verksamheten från såväl allmänheten som kunder, uppdragsgivare och övriga intressenter.

För detta krävs att vi har en verksamhet som året runt över dygnets alla timmar klarar att leverera våra tjänster effektivt och med god kvalitet. Det ställer stora krav på en stabil kompetensförsörjning, stor samverkansförmåga med samhällets övriga intressenter och en förmåga att via innovation utvecklas för att möta samhället och omvärldens förändringar.

Detta kräver en långsiktigt stabil finansiering varför fokus på ekonomisk effektivitet och en lönsam verksamhet är nödvändig. Som alla ansvarsfulla organisationer ska verksamheten bedrivas med stor omsorg om miljön.