Styrelse

SOS Alarms styrelse har nio ledamöter, därutöver finns två personalrepresentanter och två suppleanter till dessa. Staten och SKL Företag AB utser fyra ledamöter var medan ordförande utses gemensamt.

 Styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019 består av:

Namn

Roll

Presentation

Ulrica Messing Ordförande Läs mer 
Hampus Magnusson Ledamot Läs mer
Alf Jönsson Ledamot Läs mer 
Maria Nilsson Ledamot Läs mer 
Erik Tranaeus Ledamot Läs mer
Peter Olofsson Ledamot Läs mer
Marie Ygge Ledamot Läs mer 
Vesna Jovic Ledamot Läs mer
Inge Lindberg Ledamot Läs mer 
Lars Thomsen Personalrepresentant Läs mer
Mats Lundgren Personalrepresentant Läs mer
Eva Lundmark Personalrepresentant suppleant Läs mer
Johan Magnusson Personalrepresentant suppleant Läs mer