Styrelse

SOS Alarms styrelse har nio ledamöter, därutöver finns två personalrepresentanter och två suppleanter till dessa. Staten och SKR Företag AB utser fyra ledamöter var medan ordförande utses gemensamt.

 Styrelsen består av:

Namn

Roll

Presentation

Ulrica Messing Ordförande Läs mer 
Hampus Magnusson Ledamot Läs mer
Alf Jönsson Ledamot Läs mer 
Peter Olofsson Ledamot Läs mer
Marie Ygge Ledamot Läs mer 
Lena Dahl Ledamot Läs mer
Inge Lindberg Ledamot Läs mer 
Ann Persson Grivas Ledamot  Läs mer
Michael Thorén  Ledamot Läs mer
Lars Thomsen Personalrepresentant Läs mer
Mats Lundgren Personalrepresentant Läs mer
Eva Fors Personalrepresentant suppleant Läs mer
Johan Magnusson Personalrepresentant suppleant Läs mer