Viktiga telefonnummer

112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.
→ 112

113 13 - Information om coronaviruset

Informationsnumret 113 13 har för närvarande extrem hög belastning. Väntetiden kan stundtals bli lång och alla samtal kommer inte att kunna besvaras. Sök därför i första hand svar på dina frågor via webben. Läs mer om 113 13 här.
→ 113 13 -

114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.
→ 114 14

1177

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar på 1177.se
→ 1177

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.
→ Viktigt meddelande till allmänheten

116 000 - journummer för försvunna barn

Som medlem i EU har Sverige krav på att ha ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn.
→ 116 000 - journummer för försvunna barn

Andra hjälp- och stödorganisationer

→ Andra hjälp- och stödorganisationer