113 13 - det nationella informationsnumret

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser eller om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

En normal dag inkommer ca 9 000 samtal på nödnumret 112 och ca 20-30 samtal på informationsnumret 113 13. Under coronapandemin har samtalsmängden ökat på båda numren och vi tar emot flera tusen fler samtal per dygn.

Även trycket på 113 13 har minskat avsevärt den senaste tiden. Sedan toppnoteringen på 35 000 samtal per dygn i början på Coronapandemin så ligger belastningen just nu på cirka 1 500 samtal per dygn. Med anledning av detta så har vi på SOS Alarm valt att avsluta den rapportering gällande antal samtal per dygn som vi redovisat sedan pandemin tog fart. Vi kommer ändå låta den här sidan finnas kvar för att ni som söker information om covid-19 ska kunna hitta bra länkar och kontaktvägar utan att behöva söka den via 112 eller 113 13.

Behöver du information med anledning av covid-19 ber vi dig alltså att i första hand söka informationen själv via någon av länkarna längre ned på denna sida. Om du har ytterligare frågor, eller behöver hjälp med att hitta information, är du välkommen att ringa det nationella informationsnumret 113 13. Vi svarar på dina frågor dygnet runt. Under vissa perioder kan svarstiderna vara förhöjda beroende på många inkommande samtal, men normalt sett så kan vi besvara ditt samtal inom mindre än en minut.

 

Observera att även vi på 113 13 använder informationen på myndigheternas webbplatser för att svara på era frågor. 

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Undvik rusningstrafik. Om det är möjligt, gå cykla eller använd andra alternativa färdmedel
  • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller kan undvika trängsel
  • Är du 70 år eller äldre är det viktigt att du undviker platser där människor samlas och begränsar dina fysiska kontakter
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

 

113 13 - Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 - Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

 

Nödnumret 112 är endast till för akuta tillstånd som kan vara livshotande och ska ej användas för frågor om coronaviruset. 

 

Om 113 13

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige 2013. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Men ytterligare information kring händelsen får vi från berörd kommun som meddelar vad medborgaren bör göra eller tänka på.

In English

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. You can call 113 13 to both leave and receive verified information, and the service is available 24 hours a day. The national information number is used to reduce the burden on the emergency number 112.