116 000 - journummer för försvunna barn

Som medlem i EU har Sverige krav på att ha ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn.

Socialdepartementet är ansvarigt för journumret 116 000 i Sverige och har genom Alarmeringsavtalet mellan SOS Alarm och Justitiedepartementet sedan 2013 tilldelat SOS Alarm uppdraget att utföra tjänsten. Journumret är tillgängligt dygnet runt, året om, oavsett i vilket EU-land man befinner sig i.

Så fungerar journumret 116000

På journumret 116 000 kan du dygnet runt:
- anmäla om ditt barn försvinner
- anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
- anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
- söka information om ditt försvunna barn

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

För att nå journumret för försvunna barn, slå 116 000 utan riktnummer. Samtalet är gratis.

Vad händer när jag ringer 116000?

SOS Alarm besvarar journumret. SOS-operatörerna hanterar samtalen till 116 000 likt ett 112-samtal, men ställer frågor enligt ett särskilt intervjustöd. SOS-operatören ställer endast några få frågor innan samtalet kopplas vidare till polisen som sedan gör en djupare intervju.

SOS-operatörerna talar svenska och engelska. Vid behov av annat språk finns tillgång till tolktjänst dygnet runt. Beroende på vilket språk det gäller kan det dock dröja flera minuter innan tolk kan förmedlas för det aktuella språket.

Utveckling av tjänsten

SOS Alarm arbetar tillsammans med flera aktörer inom såväl offentlig verksamhet som frivilligorganisationer gällande barnfrågor för att utveckla tjänsten vidare. Arbetet syftar till att tillvarata all kunskap som de olika aktörerna har och säkerställa att journumret fyller en viktig roll i samtliga åtgörarled.