Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

 

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt

 • Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.
 • Varning via radio och tv.
 • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Hur man ska agera vid VMA

När du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du:

 • Läsa och följa instruktionerna noga
 • Gå inomhus.          
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
 • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
 • För information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinformation.se 

Signalen faran över

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

 

Utökat varningssystem kring kärnkraftverk

Kring kärnkraftverken varnas allmänheten såväl utomhus som inomhus. Utomhus används samma system som annan varning utomhus. Inomhus används RDS-systemet via särskilda radiomottagare som är avsedda för varningsmeddelande. Information till allmänheten gällande kärnkraftsvarningar ansvarar länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala för. 

Utveckling av nya kanaler

SOS Alarm fick 2013 i uppdrag att ta fram en teknisk plattform för att också, utöver de sedvanliga varningssystemen som tv, radio och Hesa Fredrik, kunna varna befolkningen via talmeddelande till fasta telefoner samt via SMS till mobiltelefon.

Det ska öka tryggheten i samhället genom att kunna nå fler vid ett VMA. Genom SOS Alarms kunskap om händelser i samhället via nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 kan SOS Alarm genom detta nya varningssystem nå allmänheten med verifierad information från olika aktörer i krishanteringssystemet. Systemet kan även verifiera hur många som tagit emot och kvitterat informationen och kan avgränsas geografiskt.

Kommuner, länsstyrelser, landsting eller statliga myndigheter och andra aktörer ska, var för sig eller gemensamt, kunna ta stöd av tjänsten för att varna allmänheten, lämna kompletterande information och möta medborgarnas frågor med svar som handlar om händelsens fortsatta utveckling.

SOS Alarm ansvarar även för drift och underhåll av varningsfunktionen som ska komplettera befintliga system för varning.

Sedan 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka VMA via SMS till samtliga mobiltelefoner, fasta som positionerade, i ett drabbat område.

Sedan augusti 2019 kan man även få VMA via  SOS Alarms app, 112-appen.

 

Q & A Ny lagändring gällande VMA 22 frågor
Vad är ett VMA?

VMA står för viktigt meddelande till allmänheten (VMA). VMA meddelande används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Vad är SOS Alarms ansvar?

Behörig myndighet eller räddningsledare begär till SOS Alarm att ett meddelande ska skickas ut. SOS Alarm säkerställer tillsammans med Sveriges Radio (sändningsledningen) att meddelandet når de kanaler man begärt t.ex. radio, tv, sms och eller tutor som finns utplacerade runt om i Sverige, i folkmun kallad Hesa Fredrik.

Vad innebär den nya lagen?

Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att skicka VMA via sms till mobiltelefoner som befinner sig i ett visst område. Lagen trädde i kraft från och med 1 juli 2017. Tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Får alla mobiler sms:et?

Från och med den 7 juni kan nämligen alla mobiloperatörer i Sverige skicka positionsbaserade SMS med Viktigt meddelande till Allmänheten, VMA, från SOS Alarm. Det innebär att alla kommer att få aktuella varningar till sina mobiltelefoner i ett område där exempelvis bränder, extremväder eller attentat sker.

 

Är mobiloperatörerna tvingade att använda sig av tekniken?

Ja, mobiloperatörerna är skyldiga att förmedla VMA-meddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt har operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. 

Måste jag ha platstjänster på i mobilen för att få viktigt meddelande?

Nej du behöver inte ha på platstjänster i mobilen. Telefonen lokaliseras via master till skillnad från när du ringer nödnumret 112 och får en fråga om vi kan positionera dig, då behöver platstjänster vara påslagen på telefonen. 

Sparar ni uppgifter om min position?

Uppgifterna får endast behandlas av SOS Alarm i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända VMA-meddelande och ska därefter genast utplånas.

Finns det andra anledningar till att jag inte fått sms:et?

Ja det finns det. Telefonen kan t.ex. varit avslagen, du befunnit dig i ett område som haft dålig täckning eller annan anledning.

Skickas alla sms ut samtidigt?

Sms:en skickas ut som vanliga sms med ett stort antal sms per sekund. Det kan uppstå köbildning om det är ett område där det finns många mobiltelefoner. Det beror helt enkelt på teleoperatörernas kapacitet.

 

Vart ska jag vända mig om jag inte fått sms?

I och med att det inte finns några lista eller registrering så finns det inget ställe man kan vända sig till. Det är som med ett vanligt sms, det är upp till teleoperatören som vidarebefordrar sms:et.

Varför får jag sms när min telefon inte är skriven i området och jag inte befinner mig i området?

I normalfallet ska du inte få ett sms då. Vi rekommenderar att du i första hand ringer din teleoperatör för svar på frågan. 

Vilka olika kanaler finns det för utskick?

VMA kan skickas på följande sätt:

 • Sms där telefonen är skriven
 • Sms dit telefonen lokaliseras
 • Talat meddelande på fast telefoni
 • Sveriges radio P4
 • SVT 1 och 2
 • Sen finns möjlighet för sändningsledningen att förmedla meddelande genom andra kanaler så som radio och tv
Vem har bestämt vilka kanaler som vma skickas ut från?

Staten via MSB har avtal med SOS Alarm, SR samt berörda radio och tv-kanaler. Avtalen med teleoperatörer ansvar SOS Alarm för.

Skickas det ut fara är över?

Ja det ska skickas ut i samma kanaler som VMA skickas ut.

Varför får jag inte faran över via sms?

Faran över skickas via sms, är det så att man inte fått sms kan det bero på flera saker. Det är som med ett vanligt sms, det är upp till teleoperatören som vidarebefordrar sms:et. Om det är så att du lämnat området så får man inget sms, det är något vi jobbar med att utveckla.

Om jag förflyttat mig och inte längre är i det aktuella området, får jag då inte ”faran är över?”

Nej det får du inte men vi tittar på en möjlig framtida utveckling. Detsamma gäller när du åker in det aktuella området och ett VMA redan skickats ut.

Går VMA via sms även ut på andra språk?

Vi planerar att inom kort kunna skicka ut VMA via sms på engelska till telefoner med utländskt abonnemang.

Kommer test att göras på sms kvartalsvis såsom med ljudsignalen Hesa Fredrik?

VMA via sms kommer inte att testas kvartalsvis, det är i nuläget endast Hesa Fredrik som testas.

Fungerar VMA via sms även för kontantkortsabonnemang?

Ja. De VMA-utskick som är baserat på din position kommer att kunna lokalisera mobiler med kontantkortsabonnemang.

Kommer tillfälliga besökare med utländska abonnemang att få varningen?

Ja. När turister och tillfälliga besökare roamar in på det svenska nätet så omfattas de av varningen.

Varför har vi valt sms och inte t ex. Cell Broadcast som många andra länder använder?

Staten gav 2013 SOS Alarm uppdraget att ta fram sms-lösningen (samt för talmeddelande till fast telefoni). Bedömningen är att sms idag är den mest tillförlitliga kanalen för VMA. Träffsäkerheten bedöms större även om prestandan och hastigheten är bättre med t ex. Cell Broadcast.