Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt

 • Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.
 • Varning via radio och tv.
 • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Hur man ska agera vid VMA

När du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du:

 • Läsa och följa instruktionerna noga
 • Gå inomhus.          
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio för mer information.
 • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
 • Vid frågor, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinfo.se 

Signalen faran över

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Utökat varningssystem kring kärnkraftverk

Kring kärnkraftverken varnas allmänheten såväl utomhus som inomhus. Utomhus används samma system som annan varning utomhus. Inomhus används RDS-systemet via säskilda radiomottagare som är avsedda för varningsmeddleande. Information till allmänheten gällande kärnkraftsvarningar ansvarar länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala för. 

Utveckling av nya kanaler

SOS Alarm fick 2013 i uppdrag att ta fram en teknisk plattform för att också, utöver de sedvanliga varningssystemen som tv, radio och Hesa Fredrik, kunna varna befolkningen via talmeddelande till fasta telefoner samt via SMS till mobiltelefon.

Det ska öka tryggheten i samhället genom att kunna nå fler vid ett VMA. Genom SOS Alarms kunskap om händelser i samhället via nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 kan SOS Alarm genom detta nya varningssystem nå allmänheten med verifierad information från olika aktörer i krishanteringssystemet. Systemet kan även verifiera hur många som tagit emot och kvitterat informationen och kan avgränsas geografiskt.

Kommuner, länsstyrelser, landsting eller statliga myndigheter och andra aktörer ska, var för sig eller gemensamt, kunna ta stöd av tjänsten för att varna allmänheten, lämna kompletterande information och möta medborgarnas frågor med svar som handlar om händelsens fortsatta utveckling.

SOS Alarm ansvarar även för drift och underhåll av varningsfunktionen som ska komplettera befintliga system för varning.

Sedan 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka VMA via SMS till samtliga mobiltelefoner, fasta som positionerade, i ett drabbat område.

Q & A Ny lagändring gällande VMA 9 frågor
Vad är ett VMA?

VMA står för viktigt meddelande till allmänheten (VMA). VMA meddelande används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Vilket är SOS Alarms ansvar?

Korta fakta lämnas till SOS-centralen, av den myndighet eller räddningsledare som begär att ett meddelande ska skickas ut.

Vad innebär den nya lagen?

Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till positionerade mobiltelefoner i ett visst område. Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att göra detta. Tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Får alla mobiler sms:et?

Från och med 1 juli får mobiler som befinner sig inom ett område där VMA utlösts detta skickat via sms. Samtliga fyra mobiloperatörer (med eget nät, d v s Telia, Telenor, Tele2 och Tre) är dock inte klara till den 1 juli. Först under hösten, tidigast under oktober, kommer samtliga att vara klara.

Tills vidare kan alltså (efter 1 juli) lokalisationsbaserat SMS skickas ut via de mobiloperatörer som är klara och kompletteras med adressbaserat SMS (d v s till de som har abonnentadress inom området) samt, precis som förut, talat meddelande till fasta telefoner.

Kommer test att göras på sms kvartalsvis såsom med ljudsignalen Hesa Fredrik?

VMA via sms kommer inte att testas kvartalsvis, det är i nuläget endast Hesa Fredrik som testas.

Går VMA via sms även ut på andra språk?

Mobiler med utländskt abonnemang, dvs. med nummer som ej börjar med Sveriges landsnummer +46 kommer inom kort att kunna få varningen på engelska. Några andra språk är i nuläget inte planerade.

Fungerar VMA via sms även för kontantkortsabonnemang?

Ja. De VMA-utskick som är baserat på din position kommer att kunna lokalisera mobiler med kontantkortsabonnemang.

Kommer tillfälliga besökare med utländska abonnemang att få varningen?

Ja. När turister och tillfälliga besökare roamar in på det svenska nätet så omfattas de av varningen.

Varför har vi valt sms och inte t ex. Cell Broadcast som många andra länder använder?

Staten gav 2013 SOS Alarm uppdraget att ta fram sms-lösningen (samt för talmeddelande till fast telefoni). Bedömningen är att sms idag är den mest tillförlitliga kanalen för VMA. Träffsäkerheten bedöms större även om prestandan och hastigheten är bättre med t ex. Cell Broadcast.