112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Frågor och svar om 112 12 frågor
Får alla ringa 112?

Ja, 112 är till för alla. Men alla borde inte ringa. Varje år rings det 3 miljoner samtal varav ca 30% är felringningar. För icke-akuta samtal finns det andra nummer såsom 113 13 (informationsnummer vid stora olyckor och kriser), 114 14 (polisens nummer för icke-akuta händelser) och 1177 (vårdrådgivning).

Varför frågar SOS-operatören så mycket? Det försenar väl hjälpen?

SOS-operatören behöver ställa många frågor för att veta var hjälpen behövs och vilka resurser vi behöver skicka. Det försenar inte eftersom vi ofta påbörjar utlarmningen medan samtalet pågår. Det är bara inte alltid den hjälpsökande märker det.

Kan ni se exakt vart jag är när jag ringer 112?

I de allra flesta fall kan vi se varifrån du som söker hjälp ringer såvida du ringer från en fast telefon, alternativt en smart mobiltelefon. Dels kan vi om du ringer via via 112-appen få dina koordinater och din position. Dessutom kan vi sen september 2019 tack vare en ny teknik som kallas AML (Advanced Mobile Location) också få din position med automatik när du ringer 112.

AML-funktionen finns i mobiltelefonens operativsystem, Android eller iOS. När du ringer 112 aktiveras telefonens platstjänster och din GPS- eller wifi-position skickas som sms till SOS Alarm. Funktionen slås på automatiskt även om den inte redan var aktiv, och den stängs av direkt när 112-samtalet avslutas. 

Tidigare kunde vi vid samtal från en mobiltelefon bara se en yta kring den närmaste mobilmasten varifrån samtalet kom. Tekniken har utvecklats sedan dess och vi kan nu alltså lokalisera en nödställd på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kommer dock även i framtiden ställa frågor om vart platsen för händelsen är när du ringer 112 för att säkerställa att hjälpen skickas till rätt plats.

När ska jag ringa 112?

Du ska ringa 112 när du anser att det är en akut situation där liv, miljö och egendom är i fara. Det kan vara bränder, trafikolyckor, pågående brott, akut sjukdom eller våldsbrott.

Hur kan jag förbereda mig om jag behöver ringa 112?

Försök att hålla reda på var du befinner dig, försök att svara så lungt det går på våra frågor, var beredd på att behöva lämna ditt telefonnummer utifall att vi behöver ringa tillbaka.

Varför får jag inte alltid den hjälp jag vill ha?

Samhällets resurser är begränsade och ska användas till rätt uppgifter. Det betyder att inte alla kan få hjälp samtidigt och för vad som helst. Ambulans är inte alltid rätt bara för att man har ringt 112 utan det kan vara enklare fall där man själv kan ta sig till sjukhus. Det görs alltid en bedömning tillsammans med den som ringer in.

Vad kan jag göra i väntan på att hjälpen ska komma fram?

Medan du väntar ska du alltid samarbeta med SOS-operatören, följ de råd som ges och lyssna på instruktionerna i telefon. Om möjligt, samarbeta med andra på platsen, kanske kan ni hjälpas åt? Förmedla för andra runtom att du har ringt 112 så att inte fler ringer i samma ärende.

Hur snabbt svarar ni om jag ringer 112 i ett nödläge?

Vi gör allt för att svara så snabbt som möjligt och svarstiderna på 112 blir allt kortare. Ibland händer det mycket i Sverige och många ringer samtidigt, då kan det bli så att tiderna blir längre. Men vi jobbar så mycket vi bara kan för att alltid ha korta svarstider.

Hur går det till om man inte kan svenska?

Alla våra SOS-operatörer talar engelska och kan föra samtalet på engelska. Vid behov av en tolk så kopplar vi in en tredje person i samtalet. Idag kan vi få tolkning på 200 språk och det behövs eftersom samtalen med tolkbehov ökar. Dock tar det längre tid att koppla in en tolk så ibland hinner man inte vänta på en tolk om det är så pass akut.

Kan 112 ringa mig?

Ja, ibland ringer vi från 112. Numret som då visas är 08-112.

Vi ringer alltid av en viktig anledning; vanligtvis för att vi söker hjälp för t ex ambulans att komma in genom porten för att hämta en sjuk patient.

Fungerar 112 i utlandet?

Ja, 112 fungerar i hela EU och i många andra länder och världsdelar också. Däremot fungerar det inte att ringa hem till svenska 112 från utlandet. Då får man istället be någon som befinner sig i Sverige att ringa. Ta alltid reda på vilket nödnummer som gäller i det landet du befinner dig i.

Jag kan inte ringa 112 från min mobiltelefon. Vad kan jag göra?

Normalt kopplar mobilen automatiskt över på ett annat bolags mobilnät om ditt eget inte fungerar, så kallad nödroaming. Om nödroamingen inte fungerar kan du prova att ringa 112 med sim-kortet urtaget eller ringa innan du har loggat på telefonen. På inloggningsskärmen finns då en knapp för nödsamtal.

 

Du kan ringa nödnumret 112 dygnet runt från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som ställer frågor för att kunna ge nödvändig hjälp. SOS-operatören pratar svenska eller engelska. SOS-operatören har möjlighet att ta hjälp av en extern tolk om språkförmedling behövs.

I samtalet med SOS-operatören kommer du att få svara på flera frågor. SOS-operatören ställer dem för att kunna larma rätt hjälpresurser till rätt plats. Under tiden som hjälpen är på väg kan SOS-operatören behöva ställa fler frågor för att förbereda och förmedla mer information till de hjälpresurser som är på väg.

Några exempel på frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?

Tänk på att du endast ska ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Ditt samtal kan annars försena nödvändig hjälp till andra som är i akut behov av hjälp. Om ditt samtal inte är brådskande kan du istället ringa polisen på 114 14, sjukvårdsupplysningen på 1177 eller informationsnumret vid större olyckor eller kriser 113 13.

SOS Alarm ansvarar på uppdrag av staten för nödnumret 112 i Sverige. Nödnumret 112 infördes i Sverige den 1 juli 1996 och SOS Alarm tar årligen emot ca 3 000 000 samtal till nödnumret, varav två tredjedelar har ett faktiskt hjälpbehov.

Ett europeiskt nödnummer
112 är även ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder. Det betyder att du kan ringa 112 och få lokal hjälp oavsett i vilket europeiskt land du befinner dig. Du kan inte ringa till 112 i Sverige från utlandet eftersom du automatiskt dirigeras till en nödcentral i det land du befinner dig i.