Stäng
Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering och readspeaker (lyssna). Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Ok
Cookie-inställningar

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Vissa cookies är helt nödvändiga för att webbsidan ska fungera och är därför alltid aktiverade. I övrigt kan du själv välja vilka cookies du vill godkänna, för funktionalitet, statistik och marknadsföring. Vi behöver ditt samtycke till att spara cookies och data om ditt besök.

Välj vilka cookies du ger oss samtycke till genom att klicka på de kategorier som finns nedan och spara genom att klicka på "Godkänn utvalda". Vill du läsa mer om dessa klicka på "Visa detaljer".
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller ändra dina inställningar genom att klicka på cookie-inställningar, längst ner i sidofoten.

Du kan alltid läsa hur vi använder kakorna

detaljer
Nödvändiga cookies (8)

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering. Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Namn ARRAffinity
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ARRAffinitySameSite
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ai_session
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn ai_user
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 år
Typ Förstapartscookie
Namn .AspNetCore.Session
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ConsentSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 mån
Typ Förstapartscookie
Namn _rspkrLoadCore
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ReadSpeakerSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 124 timmar
Typ Förstapartscookie
Statistik (4)

Dessa samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, var besökaren har kommit från, och totalt antal besök. Vi använder informationen för att förbättra prestandan och innehållet på vår hemsida, genom att få veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen och kunna skapa en bättre användarupplevelse. Om du godkänner dessa cookies kan det innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn _pk_cvar*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_id*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 13 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ref*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 6 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ses*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 min
Typ Förstapartscookie
Marknadsföring (4)

Kakor för marknadsföring gör det möjligt att ge dig en mer personlig upplevelse och spåra besök gränsöverskridande mellan webbplatser. De kan användas för att visa innehåll i sociala medier, till exempel LinkedIn, och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Det kan även innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn 79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Tredje part
Namn 319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Tredje part
Namn msd365mkttr
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Första part
Namn msd365mkttrs
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Första part

Användarvillkor och integritetspolicy för appen SOS Alarm

Användarvillkor för appen SOS Alarm

Villkorens omfattning och tillämplighet

För användning av appen SOS Alarm, även kallad 112-appen (nedan appen), gäller dessa allmänna villkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som vid var tid anges på https://www.sosalarm.se. Som användare av appen ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner och tillkännagivanden som tillhandahålls på www.sosalarm.se och ändringen gäller då mot dig som användare från och med att meddelandet förts in på webbsidan. I samband med att de allmänna villkoren uppdateras så kommer du få information om det i appen.

Barn under 13 år behöver målsmans godkännande för att använda appen.

Acceptans av dessa villkor

Genom att använda appen förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor för användande. Om du inte vill förbinda dig till dessa villkor eller regler får du inte använda­­­­ appen.

Genom att godkänna dessa allmänna villkor ger du samtycke, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), till att SOS Alarm får behandla dina personuppgifter på det sätt som du nedan avtalat med SOS Alarm om.

Ansvarsbegränsning

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor eller tvingande lagstiftning ansvarar SOS Alarm inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom appen.

SOS Alarm ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som användare av appen och som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem.

SOS Alarm tar inte heller något ansvar för fel eller problem som hänför sig till e-legitimation, PIN-koder och motsvarande som du har fått från eller via utomstående parter. SOS Alarm ansvarar inte för de tjänster som utomstående parter utför för användares räkning eller för annan skada eller olägenhet som berör användares förhållande till utomstående parter.

Länkar till andra webbplatser och/eller tjänster som tillhandahålls genom appen är en ren informationsservice och SOS Alarm tar inget ansvar för material eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser.

Webbutbildningen i vuxen-HLR som det länkas till i appen tillhandahålls av HLR-rådet och du kommer att föras över till HLR-rådets webbsida för utbildningen. 

Information från Polisen: 

SOS Alarm förmedlar informationen på uppdrag från Polisen och Polisen ansvarar för innehållet i informationen. SOS Alarm ansvarar inte för riktigheten eller innehållet i informationen. 

Rättigheter

Du får inte som användare av appen kopiera och/eller använda det material som tillhandahålls genom appen på annat sätt eller för andra ändamål än vad som följer av den normala användningen av appen. Sådant material får inte distribueras eller på annat sätt användas i allmänt eller kommersiellt syfte, utan skriftligt tillstånd från SOS Alarm.

Innehållet i appen tillhör exklusivt SOS Alarm och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och enligt andra tillämpliga lagar. Icke tillåten användning av SOS Alarms innehåll kan bryta mot dessa lagar och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och lagar och är strängeligen förbjuden. Du måste bibehålla samtliga märkningar om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken och andra märkningar som finns i det ursprungliga SOS Alarm-innehållet på tillåtna kopior du gör av SOS Alarm-innehåll. All kod som SOS Alarm skapat för att generera eller visa något SOS Alarm-innehåll eller sidorna som ingår i någon SOS Alarm-webbplats är också skyddade av SOS Alarms upphovsrätt och du får med beaktande av gällande lag inte kopiera eller adaptera sådan kod.

Integritetspolicy för appen SOS Alarm

SOS Alarm ansvarar för behandlingen av personuppgifter och använder dem i enlighet med villkoren nedan och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vilken information samlar vi in?

Appen sparar inte någon personlig information som kan användas för att identifiera dig som person.

Din mobila enhets geografiska position kommer regelbundet att skickas till och sparas hos SOS Alarm för att säkerställa att du kan nås av relevant information baserat på var du befinner dig. Platsdata används i bakgrunden även när appen är stängd eller inte används, för att du ska kunna få information om händelser i din närhet. Varje gång din position skickas raderas föregående positionsangivelse och det går inte att se hur din enhet historiskt har rört sig geografiskt. Den geografiska positionen är helt anonymiserad och går inte att koppla till dig som person på något sätt.

Om du som användare väljer att ange ditt telefonnummer i appen kommer detta telefonnummer att skickas till SOS Alarm i samband med att du ringer 112 via appen för att underlätta automatisk positionering av din mobila enhet så att tiden för en eventuell räddningsinsats i möjligaste mån kan minskas. I samband med ett 112-samtal via appen hämtas enhetens position via bakgrundspositionering och delas med larmmottagningen. Angivet telefonnummer lagras lokalt i din mobiltelefon. För appversioner tidigare än 1.4 lagras det även hos underleverantör som tillhandahåller sms-verifiering av telefonnummer. Telefonnumret delas endast med SOS Alarm i samband med 112-samtal som rings via appen. Genom att använda appen godkänner du att angivet telefonnummer lagras i enlighet med vad som har beskrivits ovan.

Om du som användare väljer att skicka in supportärenden direkt från appen så kommer systemloggar sparas för att bättre kunna förstå din fråga och förenkla eventuell felsökning. Systemloggarna kommer att innehålla information såsom:

  • Hur du navigerat i appen.
  • Din mobiltelefonmodell, version av operativsystem och version av 112-appen.
  • Dina inställningar för positionering och notiser.

Hur används informationen om dig?

Den platsdata som används i bakgrunden, d v s enhetens senast kända position, används för att enheten ska kunna få information om händelser i dess närhet.

I samband med ett samtal till 112 via appen så kommer din position att hämtas i bakgrunden och delas med larmmottagningen, i det fall att du har rätt inställningar och har registrerat ditt telefonnummer i appen.

Personuppgifter används för att:

  • Tillhandahålla och fullgöra avtal och våra uppdrag, samt för att utveckla och förbättra tjänster och produkter.
  • Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter samt säkerställa att tjänsten når avsedd mottagare.
  • Göra urval och genomföra kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder. Vi behandlar dina kunduppgifter och ärendeuppgifter, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.
  • Förhindra missbruk av tjänster och produkter.
  • Kunna tillvarata säkerheten för alla våra tjänster, produkter och elektroniska kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra otillåten användning av tjänsten eller produkten och/eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker m.m., eller för att skydda SOS Alarms, våra användares eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet.
  • Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen.
  • Kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Vem ser din information?

Enhetens platsdata, den senast kända positionen, visas inte för någon utan används endast för att möjliggöra att enheten får information om händelser i dess närhet. Platsinformationen är anonymiserad.

I samband med ett samtal till 112 via appen så kommer din position och telefonnummer att kunna ses av larmmottagningen, i det fall att du har rätt inställningar och har registrerat ditt telefonnummer i appen.

Vi anlitar underleverantörer och i vissa fall bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster och utföra våra uppdrag. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten, kunna felsöka och stävja missbruk, utföra våra uppdrag eller på de villkor som vi anger. Det kan även vara när det behövs för att agera i enlighet med dina anvisningar (t.ex. att uppge dina personuppgifter till våra betalningstjänsteleverantörer för att kunna hantera en betalningsinstruktion), eller när dina data ingår i anonymiserade och aggregerade datamängder, så att det inte går att identifiera dig personligen via dem.

Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Hur delar vi din information?

Enhetens platsdata, den senast kända positionen, delas inte med någon part, förutom vid 112-samtal i appen då plats och telefonnummer delas med larmmottagningen och ev. parter som blir inblandade vid en nödsituation.

Vi delar din information:

Då vi fått ditt godkännande (i enlighet med det som beskrivs i dessa allmänna villkor).

I linje med vad som rimligen kan behövas för att leverera appen till dig (t.ex. genom att leverera dina personuppgifter till leverantörer som vi kan använda för att leverera appen eller för att kommunicera med dig).

När det behövs för att agera i enlighet med dina anvisningar (t.ex. att uppge dina personuppgifter till våra betalningstjänsteleverantörer för att kunna hantera en betalningsinstruktion).

När dina data ingår i anonymiserade och aggregerade datamängder, så att det inte går att identifiera dig personligen via dem.

När du delger uppgifter i anknytning till en tävling eller på annat sätt interagerar med våra kanaler i sociala medier (t.ex. genom att lämna ett omdöme om appen), så kan vi publicera informationen du uppgav, tillsammans med ditt namn och hemland, på vår(a) webbplats(er) och i våra kanaler i sociala medier.

Där det rimligen kan vara tillåtet enligt lagar eller regler eller där det är nödvändigt för att efterleva eventuella lagstadgade krav, eller för att genomdriva eller tillämpa våra villkor och/eller andra avtal vi ingått med dig, eller för att skydda SOS Alarms, våra användares eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet.

Analysverktyg för statistik

SOS Alarm använder ett eget analysverktyg för att samla in statistik om hur appen används. Vi samlar inte in data om individuella besökares personuppgifter och kan inte spåra en individuell besökare genom analysverktyget. IP-nummer lagras inte. 

Vilka rättigheter har du rörande din information?

Du har rätt att begära ut information från oss om de av dina personuppgifter som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke.

SOS Alarm har även ett Dataskyddsombud som du kan kontakta på dataskyddsombud@sosalarm.se.

Vill du inte längre att vi använder dina uppgifter för att kontakta dig, skickar dig löpande information eller besvarar dina ev. frågor är du välkommen att skicka e-post till kundcenter@sosalarm.se.

Är du inte nöjd med hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Var och hur länge sparas din information?

Vi behåller din information så länge som vi betraktar den som nödvändig för de syften som beskrivs ovan, eller så länge som lagen tillåter det. Vi förvarar din information på servrar som vi har kontroll över och som finns inom den Europeiska unionen.

Besök gärna vår hemsida om du vill läsa mer om appen.