Lena Dahl

Ledamot

Yrke Tf. Verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting
Född år 1966
Huvudsaklig utbildning

Civilekonom, Uppsala Universitet, Uppsala

Övriga styrelseuppdrag

SKL Fastigheter och Service AB

SKL Kapitalförvaltning AB

SKL Pensionsstiftelse 

SKL Kommentus AB

KPA Pensionsförsäkring AB

I SOS Alarms styrelse sedan 2016