Lena Dahl

Ledamot

 

Invald  2019
Född 1966
Befattning VD SKR Företag
Utbildning Civilekonom
Tidigare erfarenhet Ledamot i Dagens Samhälle, Administrativ direktör SKR, Vice VD SKR Företag, tf VD Pacta, tf VD SKR
Övriga uppdrag Styrelseordförande SKR Fastigheter och Service, Styrelseordförande SKR Kapitalförvaltning och SKR Pensionsstiftelse, ledamot I KPA Pensionsförsäkring, SKR Kommentus, Inera.