Mats Lundgren

Personalrepresentant

 

Invald 2015
Född 1969
Befattning SOS-operatör
Tidigare erfarenhet Undersköterska i ambulanssjulvården
Övriga uppdrag

Ordförande Unionen-klubbarna och Centrala Samverkansrådet (CSR), Lokal ordförande för Unionenklubben Sundsvall