Invald 2021
Född 1969
Befattning Kansliråd Näringsdepartementet
Utbildning Civilekonom, Karlstads universitet
Tidigare befattningar

Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit