Peter Olofsson

Ledamot

 

 

Invald 2019
Född  1967
Befattning

Regionstyrelsens ordförande Västerbotten

Utbildning Gymnasium

Tidigare erfarenhet

Styerlseledamot Inera AB

Övriga uppdrag

Styrelseledamot Sveriges Kommuner och Regioner, Ledamot kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Ledamot kommunalförbundet Skandikon, Ledamot kommunalförbundet Svenskt Luftambulans