Anmälningar 2012

Följande händelser anmäldes enligt Lex Maria under 2012

2012-12-04
En hustru ringer 112 för sin makes räkning. Han kräks, sluddrar och har ont i bröstet. Vid intervju indexeras ärendet omgående som en prioritet 1. När hustrun ringer tillbaka ca 50 min senare upptäcks att ingen ambulans är utlarmad. En ambulans med prioritet 1 larmas ut omgående och är på plats hos patienten 6 minuter senare. Bedömningen utifrån den interna utredningen visar att fördröjningen av ambulansen sannolikt innebar en stor risk för mannen.


2012-11-26
En vårdcentral ringde 112 för att beställa ambulans till en man för överflyttning till sjukhus. Mannen hade yrsel, väldigt lågt blodtryck och en insulinbehandlad diabetes. Dessutom visade EKG en misstänkt pågående hjärtinfarkt. Prioriteten blev för låg och fördröjningen av ambulansen innebar sannolikt en risk för mannen.


2012-11-21
En kvinna som var gravid i 6:e veckan hade under dagen svimmat av då och då och var dessutom illamående och kallsvettig. Hon började på kvällen bli sämre och kunde inte sitta upp utan att det svartnade för ögonen och hon började dessutom få ont i magen. Ambulans larmades ut med låg prioriteringen och med hänsyn till de symtom som framkom i samtalet borde ambulans ha larmats ut med högsta prioritet. Nu uppstod en viss fördröjning som kan ha inneburit en risk för patienten.


2012-10-31
En kvinna i 70-årsåldern med kronisk lungsjukdom ringde till 112 på grund av tilltagande andningsbesvär. Resultatet av samtalet blev att hon kunde söka vårdcentralen dagen därpå. Dagen efter beställdes ambulans av en sjuksköterska på vårdcentralen dit patienten då ringt. Kvinnan tillstånd var då mycket dåligt. Fördröjningen innebar en risk för kvinnan.


2012-09-20
En man i 30-års åldern ringde 112 och beskrev att han akut hade fått bröstsmärtor och andnöd. Med hänsyn till de symtom mannen beskrev larmades ambulansen ut med för låg prioritet. Fördjöjningen av ambulansen innebar en risk för mannen.


2012-09-04
En kvinna som, två veckor efter förlossning, får en blödning från underlivet. Ärendet får för låg prioritering med lång väntetid på ambulans som följd. Bedömningen är att fördröjningen innebar en risk för patienten.


2012-07-13
En granne ringer in för kvinna som är gravid i vecka 26. Vattnet har gått föregående natt och kvinnan har nu buksmärtor. Ärendet är svårt att prioritera på grund av stora språksvårigheter. En ambulans larmas ut med prioritet "akut, men ej livshotande tillstånd". En stund senare ringer grannen åter. Ärendet får då prioritet 1 "livshotande tillstånd". Fördröjningen av ambulansen kan sannolikt ha bidragit till en risk för patienten.


2012-06-12
Person som ringer 112 p.g.a buksmärtor. Operatören har svårt att lokalisera patienten och skickar därför ingen ambulans. Detta förhållande innebar en risk för patienten.


2012-05-23
En dotter ringde 112 om sin mamma som hade ont i vänster arm och kräktes. Sjuksköterskan pratade med patienten själv som tyckte att smärtan blivit bättre. Ingen ambulans skickades vilket sannolikt innebar en patientsäkerhetsrisk.


2012-05-23
En man ringde för sin sambos räkning. Kvinnan var sluddrig, dåligt kontaktbar och hade knappt ätit på 2 veckor. Ärendet fick för låg prioritet med lång fördröjning som följd.


2012-05-09
Chefläkaren vid SOS Alarm har tagit beslut om att anmäla en händelse till Socialstyrelsen enligt lex Maria. En ung man med kräkningar och smärtor i ryggen som hade en, för sin ålder, mycket ovanlig sjukdom där den tänkta ambulanstransporten fick för låg prioritet.