Anmälningar 2015

Följande händelser anmäldes enligt Lex Maria under 2015.

2015-07-26
Händelsen gäller en man som kontaktar 112 och önskar få ambulans till sin sambo. Anamnesen är svårfångad då uppgifterna om kvinnans tillstånd är få. När ambulans anländer är kvinnan kritiskt sjuk och avlider kort därefter på sjukhus.   


2015-02-19
Händelsen gäller en kvinna som var blek och hade fått tryck över bröstet, men inte längre var kallsvettig. Samtalet till 112 ringdes av en närstående till kvinnan. Ärendet blev patientstyrt och kvinnan åkte i privatbil de sex milen till närmaste akutmottagning. Därifrån blev det akut helikoptertransport till ett större sjukhus för PCI. Patientstyrningen innebar en risk för allvarlig vårdskada. Vad vi vet gick det bra för patienten i slutänden.