Anmälningar 2017

Följande händelser är anmälda enligt Lex Maria under 2017.

2017-07-11
En man befann sig på sin arbetsplats och fick symtom på akut hjärtsjukdom. Mannen hänvisades till att med hjälp av arbetskamrat själv ta sig till sjukhus. På akutmottagningen konstaterades att mannen hade en pågående hjärtinfarkt. 


2017-01-17
Hjälpsökande kontaktar nödnumret och uppger att den hjälpbehövande är mycket påverkad i sitt medvetande, hon reagerar på yttre stimuli men beter sig inte adekvat. Den hjälpbehövandes andning är stabil. Andra symtom som beskrivs är kräkningar sedan några dagar. Ärendet erhåller prioritet 2 vilket förblir oförändrat även efter ett nytt samtal där hjälpsökande undrar var ambulansen är. Samma symtom förmedlas genomgående i händelsekedjan. Cirka 50 minuter efter det initiala nödsamtalet rings det sista samtalet in i ärendet och det bedöms då till slut av en SOS-sjuksköterska. Då framkommer att den hjälpbehövande har bipolär sjukdom och har tidigare genomfört flera allvarliga suicidförsök. Ärendet får ny prioritet 1 och ambulans utlarmas omgående. Fördröjningen blir cirka 50 minuter vilket medför att den hjälpbehövande utsattes för risk för vårdskada.