112 för tal- och hörselskadade

För dig som är döv, tal- eller hörselskadad finns möjlighet att kontakta nödnumret 112 via tjänsten SMS112, analog texttelefon, eller PTS förmedlingstjänster. Även du som är tillfälligt tal- eller hörselskadad, exempelvis efter en operation, kan använda tjänsten SMS112. Om du behöver stöd i samtalet kan du ringa 112 via förmedlingstjänsten Teletal.

SMS112

Vid en nödsituation kan du som har förregistrerat din mobiltelefon för tjänsten SMS112 kommunicera direkt till nödnumret 112 via sms, i vilket du beskriver händelsen och information som är viktig för att du ska få rätt hjälp. I det första meddelandet berättar du kort vad som har inträffat och vart det har inträffat (kommun och adress). SOS-operatören kommer sedan via sms ställa kompletterande frågor för att få tillräcklig med information för att kunna skicka rätt hjälp till rätt plats.

Tjänsten SMS112 är endast öppen för dig som är döv, tal- eller hörselskadad och du behöver anmäla dig i förväg via SOS Alarms hemsida. Även institutioner som elevhem, förskolor, daghem och liknande som har elever och/eller personal som är döva kan använda sig av tjänsten.

Här registrerar du dig för tjänsten SMS112

På följande sidor kan du registrera dig, ändra uppgifter eller säga upp tjänsten via formuläret som du hittar på vardera sida.

Registrering privatperson SMS112

Registrering verksamhet SMS112

Anmälan om ändring av uppgifter för SMS112

Uppsägning av tjänsten SMS112

Inom några dagar, normalt 1-3 arbetsdagar, efter att du har anmält dig skickas ett sms till det telefonnummer du registrerat med ett meddelande om att tjänsten är klar att använda.

Registrering utländskt abonnemang

Det finns möjlighet att registrera mobiltelefon med utländskt abonnemang för dig som är döv, hörsel- eller talskadad och bor eller vistas tillfälligt i Sverige. 

Observera att 

1: Tjänsten är endast för döva, hörselskadade, talskadade

2: Tjänsten är endast till för nödfall inom Sveriges gränser, vi kan inte hjälpa till vid händelse i annat land

3: Vi kan inte tolka på annat språk, utan endast sms på svenska eller engelska

När du registrerar dig är det obligatoriskt att uppge adress. Du uppger då den adress där du bor (hotell etc) eller arbetar. Observera att vår handläggningstid för registrering normalt är 1-3 arbetsdagar. 

Analog texttelefon

Vid livshotande situationer kan du som ringer via analog texttelefon ringa direkt till nödnumret 112 och få hjälp. Samtalet besvaras av en SOS-operatör som intervjuar dig via texttelefon för att kunna identifiera hjälpbehovet.

Nödnumret 112 via förmedlingstjänst

Du kan nå nödnumret 112 via Post- och Telestyrelsens (PTS) förmedlingstjänster texttelefoni.se,  bildtelefoni.net eller Teletal. De förmedlar kommunikationen mellan dig och en SOS-operatör på 112.

Du kan även använda PTS tjänster för att nå de nummer som finns för icke-akuta situationer:

- 1177 för sjukvårdsrådgivning från sjuksköterskor

- 113 13 för att lämna eller få information vid olyckor och kriser

- 114 14 för polisiära ärenden som inte är akuta, exempelvis en polisanmälan

Länkar:

https://www.texttelefoni.se/start/samtal-till-112/

https://bildtelefoni.net/fragor-och-svar/ringa-nodnummer-112/

https://teletal.se/sv/startsida/

Frågor

Frågor om registreringen ställs till SOS Alarms kundsupport via e-post: kundsupport112@sosalarm.se

In English

This information is available in English on this page.