SMS112 för tal- och hörselskadade

För dig som är döv, tal- eller hörselskadad finns möjlighet att kontakta 112 via tjänsten SMS112 eller via texttelefon. Även du som är tillfälligt tal- eller hörselskadad, exempelvis efter en operation, kan använda tjänsten SMS112.

SMS112

Vid en nödsituation kan du som har förregistrerat din mobiltelefon för tjänsten SMS112 kommunicera direkt till nödnumret 112 via sms, i vilket du beskriver händelsen och information som är viktig för att du ska få rätt hjälp. I det första meddelandet berättar du kort vad som har inträffat och vart det har inträffat (kommun och adress). SOS-operatören kommer sedan via sms ställa kompletterande frågor för att få tillräcklig med information för att kunna skicka rätt hjälp till rätt plats.

Tjänsten SMS112 är endast öppen för dig som är döv, tal- eller hörselskadad och du behöver vara registrerad via SOS Alarms hemsida. Även institutioner som elevhem, förskolor, daghem och liknande som har elever och/eller personal som är döva kan använda sig av tjänsten.

Här registrerar du dig för tjänsten SMS112

På följande sidor kan du registrera dig, ändra uppgifter eller säga upp tjänsten via formuläret som du hittar på vardera sida.

Registrering privatperson SMS112

Registrering verksamhet SMS112

Anmälan om ändring av uppgifter för SMS112

Uppsägning av tjänsten SMS112

Inom några dagar efter att du har registrerat dig sickas ett sms till det telefonnummer du registrerat med ett meddelande om att tjänsten är klar att använda.

Observera att tjänsten endast ska vara tillgänglig för döva, hörsel- och talskadade, enligt ett riksdagsbeslut.

Texttelefon

Vid livshotande situationer kan du som har texttelefon ringa direkt till nödnumret 112 och få hjälp. Samtalet besvaras av en SOS-operatör som intervjuar dig via texttelefon för att kunna identifiera hjälpbehovet.

Nödnumret 112 via förmedlingstjänst

Du kan nå nödnumret 112 via Post- och Telestyrelsens (PTS) förmedlingstjänster texttelefoni.se och bildtelefoni.net. De förmedlar kommunikationen mellan dig och en SOS-operatör på 112. 

Du kan även använda PTS tjänster för att nå de nummer som finns för icke-akuta situationer:

- 1177 för sjukvårdsrådgivning från sjuksköterskor
- 113 13 för att lämna eller få information vid olyckor och kriser
- 114 14 för polisiära ärenden som inte är akuta, exempelvis en polisanmälan

Frågor

Frågor om registreringen ställs till SOS Alarms kundsupport via e-post: kundsupport112@sosalarm.se

In English

This information is available in English on this page.