112 för tal- och hörselskadade

För dig som är döv, tal- eller hörselskadad finns möjlighet att kontakta 112 via texttelefon eller tjänsten SMS112. Även du som är tillfälligt talskadad, till exempel efter en operation, kan tillfälligt få använda tjänsten SMS112.

SMS112
Vid en nödsituation kan du som har förregistrerat din mobiltelefon för tjänsten SMS112 sända ett sms till nummer 112 med information om händelsen. I det första meddelandet berättar du kort vad som har inträffat och vart det har inträffat (kommun och adress). SOS-operatören kommer sedan via sms ställa kompletterande frågor för att få tillräcklig med information för att kunna skicka rätt hjälp till rätt plats.

Tjänsten SMS112 är endast öppen för dig som är döv, tal- eller hörselskadad och du behöver vara registrerad via SOS Alarms hemsida. Även institutioner som elevhem, förskolor, daghem och liknande med döva elever och/eller personal kan använda sig av tjänsten.

Nedan hittar du registreringsformulären:

Registrering privatperson SMS112

Registrering verksamhet SMS112

Anmälan om ändring av uppgifter för SMS112

Uppsägning av tjänsten SMS112

Inom några dagar efter att du har registrerat dig sickas ett sms till det telefonnummer du registrerat med ett meddelande om att tjänsten är klar att använda.

Mobiloperatörer kan inte alltid garantera full funktionalitet för sms. Liksom all annan SMS-trafik kan även ett SMS112-meddelande bli fördröjt eller "försvinna" på grund av dålig täckning från nätoperatören. Därför bör tjänsten användas av döva samt tal- och hörselskadade om man inte kan få hjälp av någon med full tal- och hörselförmåga. Det är ett riksdagsbeslut att tjänsten endast ska vara tillgänglig för döva, hörsel- och talskadade.

Texttelefon
Vid livshotande situationer kan du som har texttelefon ringa nödnumret 112 och få hjälp. Samtalet besvaras av en SOS-operatör som intervjuar dig via texttelefon för att kunna identifiera hjälpbehovet.

För medicinska frågor som inte är livshotande ringer du 1177 och får sjukvårdsrådgivning av 1177 Vårdguidens sjuksköterskor. Om du är döv, hörselskadad eller har talsvårigheter och använder texttelefon eller bildtelefon kan du använda PTS tjänster texttelefoni.se och bildtelefoni.net. Då får du sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. 

Frågor
Frågor om registreringen ställs till SOS Alarms kundsupport via mail: kundsupport112@sosalarm.se