Utbildningsmaterial för barn och ungdomar

Vi tror att ju tidigare barn får kunskap om Sveriges nödnummer 112 och vad som händer när man ringer, desto fler liv kan räddas. En förutsättning för att barn ska kunna vara till hjälp i nödsituationer är att de känner till nödnumret 112, både hur och när de ska ringa.

 

"Vaddå 112" - Livsviktiga sagor om små hjältar!

Våra barnböcker med livsviktiga sagor är inspirerade av verkliga händelser då barn varit med och larmat 112. Sagorna är författade av Annika Dopping i samarbete med SOS-operatörer med mångårig erfarenhet Med sagans hjälp vill vi intressera barn för 112. Det är lätt att slå och här finns alltid hjälp att få.

Böckerna vänder sig till de lite yngre som går i förskolan och går att ladda ner som PDF:er.

Filmer med Markoolio
För ungdomar har vi kortfilmer med Markoolio som informerar om 112 och vad som är en nödsiutation.

Undervisningsmaterial skolår 4-6
Du kan ladda ner vårt undervisningsmaterial för årskurs 4-6. Materialet syftar till att öka kunskapen om nödnumret 112 och när man ska ringa nödnumret. Undervisningsmaterialet är uppdelat efter de lektioner de är lämpade för:

  • Svenska
  • Engelska
  • Samhällskunskap

Lärarmanualerna beskriver hur elevmaterialet kan användas som grupparbete eller enskilt arbete. Materialet är öppet och flexibelt för att inspirera till ett ämnesövergripande och problemlösande arbetssätt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har också informationsmaterial som tar upp 112 i olika material till olika åldersgrupper.

Till MSBs informationsmaterial.