Utbildningsmaterial för den som lär sig svenska

För den som lär sig svenska finns ett utbildningsmaterial om samhällets nödnummer 112.

Kunskap om nödnumret är livsviktigt för tusentals människor som råkar ut för bränder, akut sjukdom, trafikolyckor eller våldsbrott.Utbildningsmaterialet är kostnadsfritt att använda för information och utbildning av svenska för invandrare (SFI). Här lär man sig hur nödnumret 112 fungerar och också när man ska ringa informationsnummer 113 13, vilken hjälp man kan få via sjukvårdsrådgivningen 1177 och Polisens icke-akuta nummer 114 14.

SFI-material

Viktiga telefonnummer

Lärarhandledning

Viktiga telefonnummer

Faktablad

Viktiga telefonnummer

Bildmaterial

Viktiga telefonnummer

Diskussionsunderlag

Viktiga telefonnummer

Dialoger

Viktiga telefonnummer

Hörförståelseövningar

Viktiga telefonnummer

Uttalsövningar

Viktiga telefonnummer

Lucktexter

Viktiga telefonnummer

Frågesporter

Viktiga telefonnummer

Texter på enkel svenska