Eesti

112 - hädaabinumber ohu korral elule, varale ja keskkonnale

Hädaabinumbrit 112 tuleb kasutada hädaolukordades, kus esineb oht elule, varale või keskkonnale. Hädaolukord on juhtum, kus vajate kiiresti abi kiirabilt, päästeteenistuselt, politseilt, lennu-, mere-, mäepäästelt, valvepreestrilt või infot mürgistuste kohta. Kõik meie SOS-operaatorid räägivad inglise keelt ja oskavad vestlust läbi viia inglise keeles. Juhul, kui vajatakse tõlki, ühendame kõnesse kolmanda isiku.

Hädaabinumbrile 112 võite helistada igal ajal lauatelefonilt või mobiiltelefonilt kõikjal Rootsis. Teie kõnele vastab SOS-operaator, kes küsib küsimusi, et võimaldada vajalik abi.

Mõned näited küsimustest:

 • Mis on juhtunud?
 • Kus see juhtus?
 • Milliselt telefoninumbrilt te helistate?

SOS-operaator küsib küsimusi, et võimaldada õigete abiressursside saatmine õigesse kohta. Ajal, mil abi on teel, võib SOS-operaator vajadusel küsida veel küsimusi, et valmistada ette ja edastada rohkem teavet teel olevatele abiressurssidele.

Pidage meeles, et 112 peaksite helistama vaid siis, kui olete hädaolukorras, kus vajatakse viivitamatut abi. Muul juhul võib Teie kõne viivitada hädavajalikku abi osutamist teistele, kellel on tungiv vajadus abi järele. Kui teie kõne ei ole kiireloomuline, saate selle asemel helistada politseisse numbril 114 14, meditsiiniinfosse numbril 1177 või suurõnnetuste või kriiside infotelefonile numbril 113 13.

112 vaegkõnelejatele ja vaegkuuljatele

Kui olete kurt, kõne- või kuulmispuudega, on Teil võimalik 112 ühendust võtta tekstitelefoni või SMS112 teenuse abil. Isegi, kui olete vaegkõneleja ajutiselt, näiteks pärast operatsiooni, saate ajutiselt kasutada teenust SMS112.

SMS112
Kui olete oma mobiiltelefoni eelnevalt registreerinud SMS112 teenuseks, saate hädaolukorras saata SMS-i koos infoga juhtunust numbrile 112. Esimeses sõnumis kirjeldage lühidalt, mis on juhtunud ja kus see on juhtunud (omavalitsus ja aadress). SOS-operaator küsib seejärel SMS-i teel täiendavaid küsimusi, et saada vajalikku infot saatmaks õige abi õigesse kohta.

Teenus SMS112 on Teile saadaval vaid juhul, kui olete kurt, kõne- või kuulmispuudega ning peate selleks olema registreeritud SOS Alarmi kodulehel. Ka asutused nagu õpilaskodud, päevakodud jms, kus on kurte õpilasi ja/või personali, saavad teenust kasutada.

Siit leiate lisateavet 

113 13 - infotelefon õnnetuste ja kriiside korral

113 13 on üleriigiline infotelefon. Võite helistada infonumbrile 113 13, et jätta või saada infot tõsiste õnnetuste ja kriiside kohta. 113 13 on tugi omavalitsustele ja teistele osapooltele, et jagada üldsusega infot tõsiste õnnetuste ja kriiside kohta ühiskonnas. Kogu informatsioon, mis telefonil 113 13 välja antakse, on kontrollitud teave, st see on kinnitatud nt omavalitsusega, kus sündmus toimunud on. Välismaalt helistades kasutage numbrit +46 77 33 113 13. 

114 14 - politsei vähem ajakriitiliste sündmuste korral

Helistage 114 14 kõigi juhtumite puhul, mis ei ole seotud käimasolevate või just toimunud kuritegude ja sündmustega. See on avatud ööpäevaringselt, kõigil päevadel aastas. Numbril 114 14 vastavad inimesed räägivad rootsi või inglise keeles. 

1177 - meditsiiniline nõustamine telefoni teel

Helistage 1177, kui Teie või Teie lähedane on haigestunud ja vajab konsultatsiooni meditsiiniõega või kui soovite saada abi sobiva hooldusviisi leidmisel. Saate ise lugeda nt haiguste, ravimite ja ravi kohta leheküljel www.1177.se.

1177 hooldusjuhis on kogu Rootsi tervise- ja hooldusalase info ning teenuste kogumispunkt. Need on kättesaadavad veebis ja on avatud ööpäevaringselt. 

Hädaolukorrast teavitamine

Hädaolukorrast teavitamine on hoiatus üldsusele näiteks gaasilekke, suure tulekahju või muu tõsise õnnetuse korral. Hoiatus- ja infosüsteemi saab kasutada ka hädaolukorra- või lennualarmina, kui riik peaks sattuma sõjaolukorda.

Üldsust saab hädaolukorrast teavitada mitmel viisil

 • Hädaolukorrast teavitamise hoiatussignaali abil, milles seitsme sekundiline signaal vaheldub 14-sekundilise vaikusega vähemalt kahe minuti jooksul.
 • Hoiatusega raadio ja televisiooni kaudu.
 • Hoiatusega läbi häälsõnumi lauatelefonidele, mis asuvad kahjupiirkonnas.
 • Hoiatusega läbi SMS-teate mobiiltelefonidele, mis on registreeritud kahjupiirkonnas.
 • Hoiatusega läbi SMS-teate mobiiltelefonidele, mis asuvad piirkonnas.

Kuidas toimida hädaolukorrateavituse puhul

Kui kuulete signaali või saate telefoni teel hoiatuse, peaksite:

 • Hoolikalt lugema ja järgima juhiseid.
 • Minema siseruumidesse.         
 • Sulgema uksed, aknad ja ventiilid.
 • Kuulama Rootsi raadiot P4, et saada rohkem infot.

SVT teleteksti lehekülg 100 näitab, kui hädaolukorrast teavitamise juhtum on käimas ja juhendab rohkema info jaoks teleteksti leheküljele 599, kus avalikustatakse kirjalikult sama sõnum, mida raadios loetakse.

Et saada infot hädaolukorrateavituse puhul, ärge helistage hädaabinumbrile 112, vaid infonumbrile 113 13 või jälgige informatsiooni www.krisinfo.se.

Ohu möödumise signaal

Ohu möödumist märgib 30-40 sekundi pikkune signaal. 

Kas õpite rootsi keelt?

Leheküljelt https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/utbildningsmaterial/sfi-material/texter-pa-enkel-svenska/ leiate materjale, kust saate õppida rohkem hädaabinumbri 112 kohta. Siin õpite, kuidas hädaabinumber 112 toimib ja millal helistada infotelefonile 113 13, millist abi võib saada meditsiinilise nõustamise numbrilt 1177 ja politsei vähem ajakriitiliste juhtumite numbrilt 114 14.