ייִדיש

112 – נויט־נומער אין אַ נויט־פֿאַל װעגן לעבן, אײגנטום און נאַטור

דער נויט־נומער 112 זאָל מען ניצן אין אַ נויטפֿאַל װוּ עס איז דאָ אַ סכּנה פֿאַרן לעבן, דעם אײגנטום אָדער דער נאַטור. אַ נויטפֿאַל איז אַ סיטואַציע װוּ מען נײטיקט זיך שטאַרק אין הילף פֿון אַן אַמבולאַנס, אַ ראַטיר־קאָמאַנדע (למשל פֿײַער־לעשערס), די פּאָליצײ, אַ לופֿט־, ים־ אָדער באַרג־ראַטירער, אַ גלח אָדער טאָקסיש־אינפֿאָרמאַציע. אַלע עס־אָ־עס־טעלעפֿאָניסטן רעדן ענגליש. טאָמער, נײטיקט מען זיך אין אַן איבערזעצער, װעלן אַ דריטער פּאַרשוין זיך פֿאַרבינדן מיט אײַך.

איר קענט אַלע מאָל דעם נויט־נומער אָנקלינגען, פֿון אַ טעלעפֿאָן אָדער אַ צעלקע, אומעטום אין שװעדן. אַן עס־אָ־עס־טעלעפֿאָניסט װעט אײַך ענטפֿערן. ער שטעלט פֿראַגעס כּדי אײַך צו העלפֿן.

בײַשפּילן פֿון פֿראַגעס:

װאָס איז געשען?-

װוּ איז עס געשען?-

װאָס איז אײַער טעלעפֿאָן־נומער?-

דער עס־אָ־עס־טעלעפֿאָניסט שטעלט די דאָזיקע פֿראַגעס כּדי צו קענען שיקן די רעכטע הילף צום רעכטן פּלאַץ. ס'טרעפֿט זיך אַז דער עס־אָ־עס־טעלעפֿאָניסט מוזן שטעלן נאָך מער פֿראַגעס, אין משך פֿון דעם װאָס דער הילף־פּערסאָנאַל האַלט בײַם צוקומען צום פּלאַץ, כּדי צו צוגרײטן און װײַטער אינפֿאָרמירן.

גיט, אָבער, אַכט. מע טאָר נאָר אָנקלינגען 112 אין אַ נויטפֿאַל, װען מען נײטיקט זיך אין אַקוטער הילף. טאָמער, עס איז נישט דאָ אַזאַ נויטפֿאַל קענט אײַער טעלעפֿאָנישער קלונג פֿאַרשפּעטן די הילף צו אַנדערע מענטשן, װעלכע נײטיקן זיך שטאַרק אין הילף. טאָמער, איר נײטיקט זיך נישט אין אַקוטער הילף זאָל איר בעסער אָנקלינגען די פּאָליצײ, 14 114, דעם אינפֿאָרמאַציע־צענטער פֿאַר געזונט־אָפּהיט, 1177, אָדער דעם אינפֿאָרמאַציע־נומער פֿאַר גרויסע אַװאַריעס אָדער קריזיסן, 13 113.

112 פֿאַר די שטומע און די װאָס האָט אַ שװאַכע שמיעה

טאָמער, איר זענט טויב, שטום אָדער האָט אַ שװאַכע שמיעה קענט איר זיך שטעלן אין פֿאַרבינדונג מיט 112 דורך טעקסט־טעלעפֿאָן אָדער עס־עם־עס 112. איר מעגט יאָ, דערװײַליק, ניצן עס־עם־עס 112 אויב איר, אויף דערװײַל, האָט אַ שװאַכע שטים צוליב אַ װוּנד, צי עפּעס אַזוינס.

עס־עם־עס 112

טאָמער, מע האָט זײַן צעלקע רעגיסטרירט אויף עס־עם־עס 112, קען מען אין אַ נויטפֿאַך צושיקן אַן עס־עם־עס צו נומער 112 מיט אינפֿאָנמאַציע װעגן דעם געשעעניש. אין דער ערשטער מעלדונג זאָל מען דערצײלן װאָס איז געשען, װוּ עס איז געשען (קאָמונע און אַדרעס). נאָך דעם, װעט דער עס־אָ־עס־טעלעפֿאָניסט שטעלן אַנדערע פֿראַגעס דורך עס־עם־עס כּדי צו קריגן גענוג אינפֿאָרמאַציע צו שיקן די רעכטע הילף צום רעכטן פּלאַץ.

נאָר די טויבע, שטומע אָדער מענטשן װאָס האָבן אַ שװאַכע שמיעה קען ניצן עס־עם־עס 112, און מע דאַרף זיך רעגיסטרירן אויפֿן עס־אָ־עס־אַלאַרם װעבזײַטל. אויך אינסטיטוציעס, למשל, אינטערנאַטן, פֿאָרשולעס, קינדערגערטנער און אַזוי װײַטער, װוּ עס זײַנען דאָ טויבע קינדער, קענען ניצן עס־עם־עס 112.

עס איז דאָ װײַטער אינפֿאָרמאַציע דאָ: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/112-for-tal--och-horselskadade/.

 

13 113 – אינפֿאָרמאַציע־נומער פֿאַר גרויסע אַװאַריעס אָדער קריזיסן

13 113 איז אַ נאַציאָנאַלער אינפֿאָרמאַציע־נומער. איר קענט אָנקלינגען דעם אינפֿאָרמאַציע־נומער 13 113 כּדי צו געבן אָדער קריגן אינפֿאָרמאַציע װעגן ערנצטע אַװאַריעס און קריזיסן. 13 113 איז אַ שטיץ פֿאַר קאָמונעס און אַנדערע אָרגאַניזאַציעס כּדי צו אינפֿאָרמירן דעם עולם װעגן ערנצטע אַװאַריעס און קריזיסן אין דער געזעלשאַפֿט. נאָר װעריפֿיצירטע אינפֿאָמאַציע איז דאָ אויף 13 113, דאָס הײסט אַז מען האָט גערעדט מיט, למשל, אַ קאָמונע כּדי צו קאָנטראָלירן אַז דאָס געשעעניש איז טאַקע געשען. כּדי צו אָנקלינגען פֿון אויסלאַנד ניצט מען +46773311313.

14 114 – די פּאָליצײ אין נישט אַקוטע סיטואַציעס

קלינגט אָן 14 114 װען עס האַנדלט זיך װעגן ענינים װעלכע זײַנען נישט אַ פֿאַרברעך אָדער אַ געשעעניש אין גאַנג. מע קען מעת־לעתיק אָנקלינגען, אַלע טעג פֿונעם יאָר. די טעלעפֿאָניסטן בײַ 14 114 רעדן אי שװעדיש אי ענגליש.

1177 – אַַ טעלעפֿאָן־באַזירטער אינפֿאָרמאַציע־צענטער פֿאַר געזונט־אָפּהיט

קלינגט 1177 אָן װען איר אַלײן אָדער אַ משפּחה־גליד איז קראַנק געװאָרן און איר נײטיקט זיך אין עצות פֿון אַ קראַנקנשװעסטער. מע קען אויך אָנקלינגען כּדי צו קריגן אינפֿאָרמאַציע װעגן װאָס פֿאַר אַ מין געזונט־אינסטאַנץ מע זאָל באַזוכן. מע קען לײענען װעגן קראַנקײטן, מעדיצין און באַהאַנדלונגען אויף www.1177.se.

1177 געזונט־װעגװײַזער איז שװעדנס טרעפֿאָרט פֿאַר אינפֿאָרמאַציע און הילף װאָס שײך געזונט און אָפּהיט. מע קען עס מעת־לעתיק געפֿינען אויף אינטערנעץ און טעלעפֿאָן.

אַ װיכטיקער אָנזאָג צום עולם

אַ װיכטיקער אָנזאָג צום עולם (VMA) איז אַ װאַרענונג צום עולם װאָס קען, למשל, האַנדלען זיך װעגןאַ גאַז־עמיסיע, אַ גרויסן פֿײַער, אָדער אַנדערע שװערע אַװאַריעס. די סיסטעם פֿאַר װאַרענונגען און אינפֿאָרמאַציע קען מען אויך ניצן צו אויפֿהײבן אַן אַלאַרם אָדער אַן אָנפֿלי־אַלאַרם, אויב דאָס לאַנד האַלט מלחמה.

מע גיט דעם עולם צו װיסן װעגן VMA אויף פֿאַרשײדענע אופֿנים:

דורכן אַלאַרם „װיכטיקער אָנזאָג צום עולם” (VMA) װאָס קלינגט מיט זיבן סעקונדעס לאַנגע סיגנאַלן, מיט 14 סעקונדעס שטילקײט צװישן די סיגנאַלן, אין משך פֿון, צום װײניקסטנס, 2 מינוט.

אַ װאַרענונג דורך טעלעװיזיע אָדער ראַדיאָ.-

אַ װאַרענונג דורך טעלעפֿאָן אין דעם אַקטועלן שטח.-

אַ װאַרענונג דורך עס־עם־עס צו צעלקעס פֿון מענטשן װאָס װוינען אין דעם אַקטועלן שטח.-

אַ װאַרענונג דורך עס־עם־עס צו צעלקעס װאָס זײַנען דאָ אין דעם אַקטועלן שטח.-

װי אַזוי טוט מען אין משך פֿון VMA?

װען מען הערט דעם סיגנאַל אָדער קריגט אַ װאַרענונג אויף טעלעפֿאָן זאָל מען:

לײענען און פֿאָלגן די אינסטרוקציעס.

אַרײַנגײן אין הויז.

פֿאַרמאַכן די טירן, די פֿענצטער און דעם װענטיליר־סיסטעם.

צוהערן צו שװעדישן ראַדיאָ פּע־4 פֿאַר װײַטער אינפֿאָרמאַציע.

אויף דער עס־װע־טע טעקסט־טעלעװיזיע, זײַטל 100, איז עס דאָ אינפֿאָרמאַציע װעגן װען עס איז יאָ אַ VMA  סיטואַציע, און מען קען לײענען נאָך מער אינפֿאָרמאַציע אויף זײַטל 599 װוּ מע פּובליקירט דעם זעלבן אָנזאָג װאָס מע האָט געמאָלדן אין ראַדיאָ.

מע זאָל נישט אָנקלינגען 112 כּדי צו קריגן אינפֿאָרמאַציע װעגן VMA, קלינגט בעסער אָן 13 113 אָדער לײענט אויף  www.krisinfo.se.

דער סיגנאַל „אַרויס פֿון סכּנה”

„אַרויס פֿון סכּנה” קלינגט אין משך פֿון 30-40 סעקונדעס.

צי לערנט איר זיך שװעדיש?

אויף https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/utbildningsmaterial/sfi-material/texter-pa-enkel-svenska/  קענט איר זיך לערנען מער װעגן דעם נויט־נומער 112. דאָ לערנט מען זיך װעגן װי אַזוי 112 אַרבעט און װען מען זאָל אָנקלינגען דעם אינפֿאָרמאַציע־נומער 13 113, װאָס פֿאַר אַ מין הילף מען קען קריגן בײַם אינפֿאָרמאַציע־צענטער פֿאַר געזונט־אָפּהיט 1177 און די פּאָליצײס נישט־אַקוטן נומער 14 114.