Meänkieli

112 – hätänumero hengen, omaisuuen ja miljöön vaarassa

Hätänumero 112 pittää käyttää akyytti hätätilantheissa kun on henki, omaisuus eli miljöö vaarassa. Hätätilane on sillon kun sie kätevästi tarttet saa ambylansin, pelastuspalvelun, puliisin, lento-, meri-, tunturipelastuksen, sjuurinpitävän papin eli myrkkytion apua. Kaikki meän SOS-uperatöörit puhuvat engelskaa ja saattavat keskustella engelskaks. Jos tarttee tulkkia met liitämä kolmasen henkilön keskustelhuun.

Sie saatat soittaa hätänumerhoon 112 vuorokauven ympäri vakituisesta eli mubiili telefoonin kautta, riippumatta missä olet Ruottissa. Sinun soithoon vastaa SOS-uperatööri joka asettaa kysymyksiä ette saattaa antaa tarpheelisen avun.

Jokku esimerkit mistä kysythään:

 • Mitäs on tapahtunu?
 • Missäs se on tapahtunu?
 • Mistäs telefooninumerosta sie soitat?

SOS-uperatööri asettaa kysymyksiä ette osata larmata oikeita apuvaroja oikehaan paikhaan. Sillä aikaa kun apu on tulossa SOS-uperatööri saattaa tarttea kysyä lissää kysymyksiä ette valmistautua ja välittää lissää tietoja niile apuvaroile jokka on tulossa.

Muista ette sie saatat vain soittaa 112 kun sie olet hätätilanthessa joka vaatii apua varsin. Sinun soitto saattaa myöhästää tarpheelisen avun muile jokka on avun akyytti tarpheessa. Jos sinun soitto ei ole kiirheistä sie saatat soittaa sen eestä Puliishiin 114 14, siukkahoijonneuvonthaan 1177 eli suuremitten onnettomuuksitten eli kriisitten tilantheessa informasjuuninumerhoon 113 13.

112 jolla on puhe- eli kuulohäiriö

Sulle joka olet kuuro, eli jolla on puhe- tai kuulohäiriö on maholisuus kontaktata 112 tekstitelefoonin eli palvelun SMS112 kautta. Vaikka sulla on sattunhaisesti puhehäiriö, esimerkiks leikkauksen jälkhiin, sie saatat sattunhaisesti käyttää palvelua SMS112.

SMS112
Hätätilantheessa sie joka ole esirejistreeranu sinun mubiilitelefoonin palvelule SMS112 saatat lähättää sms:n numerhoon 112 missä on tietoja tapahtumasta. Ensi ilmotuksessa sie selität lyhyesti mitä on tapahtunu ja missä se on tapahtunu (kunta ja osote). SOS-uperatööri tullee sitten sms:n kautta asethaan täyventäviä kysymyksiä ette saa tarpheeks tietoja ja osata lähättää oikean avun oikehaan paikhaan.   

Palvelu SMS112 on vain auki sulle joka olet kuuro, eli on puhe- eli kuulovaikeuksia ja sie tarttet olla rejistreerattuna SOS Alarmin kotisivula. Laitokset kun opiskelijakoti, esikoulu, päiväkoti ja sellaiset missä on kuuroja oppilhaita ja/eli henkilökuntaa saattavat kans käyttää palvelua.

Tästä löyät lissää tietoja: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/112-for-tal--och-horselskadade/. 

113 13 – tietonumero onnettomuuksissa ja kriisissä

113 13 on kansalinen informasjuuninumero. Sie saatat soittaa informasjuuninumerhoon 113 13 kun jätät eli jos tarttet saa tietoja vakavista onnettomuuksista ja kriisistä. 113 13 on tuki kunnile ja muile aktöörile millä välittää tietoja yleisöle vakavista onnettomuuksista ja yhteiskunnan kriisistä. Kaikki tieto mitä jätethään ulos 113 13 on luotettavaa, siis ette se on vahvistettu esimerkiks kunnan kans missä tapahtuma on sattunu. Ulkomailta sie soitat +46 77 33 113 13.

114 14 – Puliisi jos ei ole akyytti tapahtuma

Soita 114 14 kaikile asioile jokka ei koske käynissä olevia eli vasta sattunheita rikoksia eli tapahtumia. Se on auki vuorokauven ympäri, kaikki päivät vuen ympäri. Net jokka vastaavat 114 14 puhuvat ruottia eli engelskaa.

1177 – siukkahoijonneuvonta telefoonin kautta

Soita 1177 jos sie eli joku lähimäinen on tullu sairhaaksi ja tarttee saa neuvotella siukkasysterin kans eli jos sie haluat saa apua löytää oikehaan paikhaan hoijossa. Sie saatat itte lukea esimerkiks sairhauvista, lääkheistä ja hoijosta sivula www.1177.se.

Vårdguiden 1177 on koko Ruottin kokouspaikka tiole ja terhveyven ja hoijon palveluile. Net on vebilä ja telefooni on auki ympäri vuorokauen.

Tärkeä tieto yleisöle

Tärkeä tieto yleisöle (VMA) on varotus yleisöle esimerkiks kaasulaskusta, suuresta tulipalosta eli muu vakava onnettomuus. Varotus- ja informasjuunisysteemi saatethaan kans käyttää valmistusalarmhiin ha lentoalarmhiin jos maa sattuis joutumhaan sothaan.

Yleisöä mennee huomauttaa VMA:sta monela tavala

 • Varotussignaali Tärkeä ilmotus yleisöle (VMA) joka ääntää seittemän sekuntin pittuuvela, joka vaihtelee 14 sekuntin hiljaisuuela vähhiinthään kaks minuuttia.
 • Varotus raatiun ja teeveen kautta.
 • Varotus puheilmotuksela vakituisheen telefoonhiin kosketula aluheela.
 • Varotus sms-ilmotuksen kautta mubiilhiin jokka on osoterejistreeratut kosketula aluheela.
 • Varotus sms-ilmotuksen kautta mubiilhiin jokka on kosketula aluheela. 

Kuinkas pittää toimia VMA:ssa

Kun kuulet signaalin eli otat vasthaan varotuksen telefoonin kautta sie piät:

 • Tarkoin lukea ja seurata ohjeita.
 • Mennä sisäle.
 • Panna kiini ovet, klasit ja venttiilit.
 • Kuunela Ruottin Raatiun P4 mistä saat lissää tietoja.

SVT: Text-TV sivula 100 sanothaan koska VMA-tilane on käynissä ja viittaa lisätiole Text-TV sivule 599 missä sama tieto mitä luethaan raatiussa julkaisthaan kirjotuksena.

Älä soita hätänumerhoon 112 ette saa lissää tietoja VMA:n aikana. Soita sen eestä informasjuuninumerhoon 113 13 eli seuraa ohjeita sivula www.krisinfo.se.

Signaali vaara on ohi

Vaara on ohi ilmotethaan 30-40 sekuntin pitkälä signaalila.

Oletko oppimassa ruottia?

Sivulta https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/utbildningsmaterial/sfi-material/texter-pa-enkel-svenska/ sie löyät tietoja ja sie saatat oppia enemän hätänumerosta 112. Täälä opit kuinka hätänumero 112 toimii ja koska sie piät soittaa informasjuuninumerhoon 113 13, minkä avun saattaa saa siukkahoijonneuvonan 1177 ja puliisin ei-akyytti numeron 112 14 kautta.