Nederlands

112 - het alarmnummer als levens, eigendommen of het milieu in gevaar zijn

Het alarmnummer 112 moet worden gebruikt in noodsituaties waarbij levens, eigendommen of het milieu in gevaar zijn. Een noodsituatie is een geval waarin u snel hulp nodig hebt van ambulance, brandweer, politie, reddingshelikopter, reddingsboot, de reddingsdienst in de bergen of de dienstdoende priester, of informatie over vergif nodig hebt. Al onze SOS-telefonisten spreken Engels en kunnen het gesprek in het Engels voeren. Als er behoefte is aan een tolk kunnen we een derde persoon bij het gesprek betrekken.

U kunt het alarmnummer 112 overal in Zweden bellen, dag en nacht, via een vaste of mobiele telefoon. Uw oproep wordt beantwoord door een SOS-telefonist die vragen stelt om de noodzakelijke hulp te kunnen bieden.

Een paar voorbeeldvragen:

 • Wat is er gebeurd?
 • Waar is het gebeurd?
 • Wat is het telefoonnummer van de telefoon waarmee u belt?

De SOS-telefonist stelt deze vragen om de juiste hulpdiensten op de juiste plaats te kunnen waarschuwen. Terwijl er hulp onderweg is, kan het zijn dat de SOS-telefonist meer vragen moet stellen om de hulpdiensten die onderweg zijn te kunnen voorbereiden en ze meer informatie te geven.

Vergeet niet dat u alleen 112 moet bellen in een noodsituatie waarbij direct hulp nodig is. Anders kan het zijn dat anderen die dringend hulp nodig hebben, langer op hulp moeten wachten. Als uw oproep niet dringend is, kunt u de politie bellen via 114 14, de medische advieslijn via 1177 of het informatienummer bij grote ongelukken of crises 113 13.

112 voor mensen met gehoor- en spraakproblemen

Als u doof of slechthorend bent of spraakproblemen hebt, kunt u 112 bereiken met een teksttelefoon of de dienst SMS112. Ook als u tijdelijk spraakproblemen hebt, zoals na een operatie, kunt u tijdelijk gebruik maken van de dienst SMS112.

SMS112
Als u uw mobiele telefoon vooraf hebt geregistreerd voor de dienst SMS112 kunt u een sms sturen aan het nummer 112 met informatie over de gebeurtenis. In het eerste bericht vertelt u in het kort wat er is gebeurd en waar het is gebeurd (gemeente en adres). De SOS-telefonist stelt vervolgens via sms aanvullende vragen om voldoende informatie te krijgen om de juiste hulp naar de juiste plaats te kunnen sturen.

De dienst SMS112 is alleen beschikbaar voor doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en u moet geregistreerd zijn via de website van SOS Alarm. Ook instellingen zoals internaten, kleuterscholen, peuterspeelzalen en dergelijke met dove leerlingen en/of personeelsleden kunnen van de dienst gebruik maken.

Hier vindt u meer informatie: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/112-for-tal--och-horselskadade/. 

113 13 – het informatienummer bij ongevallen en crises

113 13 is een nationaal informatienummer. U kunt het informatienummer 113 13 bellen om informatie over ernstige ongevallen of crises te verstrekken of te ontvangen. 113 13 is een hulpmiddel voor gemeenten en andere betrokkenen om informatie aan het publiek te verstrekken bij ernstige ongevallen en crises in de samenleving. Alle informatie die door 113 13 wordt verstrekt is geverifieerd, dat wil zeggen dat deze is afgestemd met bijvoorbeeld de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Vanuit het buitenland kunt u bellen met +46 77 33 113 13. 

114 14 – Politie in niet-spoedeisende gevallen

Bel 114 14 voor alle gevallen die niet draaien om misdrijven en gebeurtenissen die op dat moment aan de gang zijn of net gebeurd zijn. Het nummer is dag en nacht bereikbaar, elke dag van het jaar. De personen die 114 14 beantwoorden spreken Zweeds of Engels. 

1177 – telefonisch medisch advies

Bel 1177 als u of een familielid ziek is en u wilt overleggen met een verpleegkundige of als u hulp wilt om uw weg te vinden in de zorg. U kunt meer lezen over ziekten, medicijnen en behandelingen op www.1177.se.

De zorggids 1177 is de Zweedse verzamelplaats voor informatie en diensten rond zorg en gezondheid. Hij is via internet en telefoon beschikbaar en is altijd bereikbaar. 

Waarschuwings- en alarmeringssysteem

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem is een waarschuwing aan het publiek in het geval van bijvoorbeeld een gaslek, een grote brand of een ander ernstig ongeval. Het waarschuwings- en alarmeringssysteem kan ook worden gebruikt als noodalarm en luchtalarm als het land in oorlog zou raken.

Het publiek kan op meerdere manieren via het WAS worden gewaarschuwd

 • Via de sirene van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) die een signaal van zeven seconden afwisselt met 14 seconden stilte, gedurende minstens twee minuten.
 • Waarschuwing via radio en tv.
 • Waarschuwing via een ingesproken bericht op de vaste telefoon binnen het getroffen gebied.
 • Waarschuwing via een sms-bericht aan mobiele telefoons die zijn geregistreerd met een adres in het getroffen gebied.
 • Waarschuwing via een sms-bericht aan mobiele telefoons die zich in het gebied bevinden.

Wat moet u doen bij een alarm van het WAS

Als u de sirene hoort of de telefonische waarschuwing ontvangt, moet u:

 • De instructies aandachtig lezen en volgen.
 • Naar binnen gaan.         
 • Deuren, ramen en ventilatieroosters sluiten.
 • Naar de Zweedse radiozender P4 luisteren voor meer informatie.

Op teletekstpagina 100 van de Zweedse publieke omroep SVT wordt aangegeven dat het WAS is ingezet en wordt voor meer informatie verwezen naar teletekstpagina 599, waar het bericht dat op de radio wordt voorgelezen schriftelijk wordt gepubliceerd.

Bel voor informatie bij een WAS-situatie niet het alarmnummer 112, maar het informatienummer 113 13 of volg de berichtgeving op www.krisinfo.se.

Het signaal ‘veilig‘

Het signaal ‘veilig‘ wordt aangegeven met een signaal van 30-40 seconden. 

Leert u Zweeds?

Op https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/utbildningsmaterial/sfi-material/texter-pa-enkel-svenska/ vindt u materiaal waarmee u meer te weten komt over het alarmnummer 112. Hier leert u hoe het alarmnummer 112 werkt, wanneer u het informatienummer 113 13 moet bellen en wat voor hulp u kunt krijgen via de medische advieslijn 1177 en het niet-spoednummer van de politie 114 14.