Polski

112 – numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia, mienia i środowiska

Pod numer alarmowy 112 należy dzwonić w nagłych wypadkach, kiedy istnieje zagrożenia dla życia, mienia lub środowiska. Nagły wypadek to sytuacja, w której szybko potrzebna jest pomoc karetki pogotowia ratunkowego, służb ratowniczych, policji, lotniczego pogotowia ratunkowego, morskiego pogotowia ratunkowego, górskiego pogotowia ratunkowego, dyżurnego duchownego czy informacja o substancjach trujących. Wszyscy operatorzy numeru alarmowego mówią po angielsku i mogą prowadzić rozmowę w języku angielskim. Jeżeli potrzebny jest tłumacz, włączamy do rozmowy trzecią osobę.

Pod numer alarmowy 112 możesz dzwonić przez całą dobę z telefonu stacjonarnego lub komórkowego z dowolnego miejsca w Szwecji. Połączenie zostanie odebrane przez operatora numeru alarmowego, który zada Ci pytania, aby można było udzielić Ci niezbędnej pomocy.

Kilka przykładowych pytań:

 • Co się stało?
 • Gdzie to się stało?
 • Z jakiego numeru telefonu dzwonisz?

Operator numeru alarmowego zadaje te pytania, aby móc skierować służby ratownicze w odpowiednie miejsce. Podczas gdy pomoc jest w drodze, operator numeru alarmowego może Ci zadać dodatkowe pytania, aby uzyskać więcej informacji i przekazać je udającym się na miejsce służbom ratowniczym.

Pamiętaj o tym, że pod numer 112 możesz dzwonić tylko wtedy, gdy doszło do nagłego wypadku i potrzebna jest natychmiastowa pomoc. W przeciwnym razie Twoja rozmowa może opóźnić nadejście pomocy dla innych osób, które jej pilnie potrzebują. Jeżeli Twoja sprawa nie jest pilna, możesz zadzwonić na policję pod numer 114 14 albo do informacji medycznej pod numer 1177, a w razie poważniejszych wypadków lub sytuacji kryzysowych możesz zadzwonić pod numer informacyjny 113 13.

Numer 112 dla osób z zaburzeniami słuchu i mowy

Osoby niesłyszące oraz osoby z zaburzeniami słuchu lub mowy mają możliwość kontaktowania się z numerem 112 za pośrednictwem telefonu tekstowego lub usługi SMS112. Jeżeli cierpisz na przejściowe zaburzenia mowy, na przykład po operacji, możesz uzyskać tymczasowy dostęp do usługi SMS112.

SMS112
Po wcześniejszym zarejestrowaniu usługi SMS112 w swoim telefonie komórkowym, możesz w nagłym wypadku wysłać pod numer 112 wiadomość tekstową z informacją o zdarzeniu. W pierwszej wiadomości powinieneś krótko podać, co się stało i gdzie doszło do zdarzenia (gmina i adres). Następnie operator numeru alarmowego, za pośrednictwem SMS, zada dodatkowe pytania, aby uzyskać wystarczającą ilość informacji i móc wysłać potrzebną pomoc w odpowiednie miejsce.

Z usługi SMS112 mogą korzystać wyłącznie osoby niesłyszące lub osoby z zaburzeniami słuchu czy mowy, a korzystanie z niej wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej SOS Alarm. Z usługi mogą korzystać również instytucje, na przykład internaty, przedszkola lub żłobki, w których przebywają niesłyszący podopieczni i/lub pracownicy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/112-for-tal--och-horselskadade/. 

113 13 – informacja o wypadkach i sytuacjach kryzysowych

113 13 jest ogólnokrajowym numerem informacyjnym. Pod numer informacyjny 113 13 można dzwonić, aby zgłosić poważny wypadek lub sytuację kryzysową albo uzyskać informację na ten temat. 113 13 pomaga gminom i innym podmiotom w przekazywaniu informacji do publicznej wiadomości w razie poważnych wypadków i kryzysów, do których doszło w danej okolicy. Wszystkie informacje podawane za pośrednictwem numeru 113 13 są zweryfikowane, to znaczy, że zostały potwierdzone, na przykład przez gminę, w której doszło do zdarzenia. Z zagranicy można dzwonić pod numer +46 77 33 113 13. 

114 14 – wezwanie policji do zdarzeń, które nie są nagłe

Pod numer 114 14 należy dzwonić we wszystkich sprawach niezwiązanych z przestępstwami lub zdarzeniami, które mają miejsce w tej chwili lub właśnie się wydarzyły. Numer działa przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Operator numeru 114 14 mówi po szwedzku i po angielsku. 

1177 – telefoniczne porady medyczne

Pod numer 1177 możesz zadzwonić, gdy zachorujesz Ty lub zachoruje członek Twojej rodziny i potrzebujesz konsultacji z pielęgniarką albo pomocy w znalezieniu odpowiedniego lekarza. Z informacjami np. o chorobach, lekach i różnych rodzajach leczenia może zapoznać się samodzielnie na stronie internetowej www.1177.se.

1177 Vårdguiden to obsługujące całą Szwecję centrum informacji i usług z zakresu zdrowia i opieki zdrowotnej. Usługa jest dostępna w Internecie i telefonicznie przez całą dobę. 

Ważny komunikat publiczny

Ważny komunikat publiczny (szw. VMA) to ostrzeżenie podawane do publicznej wiadomości, na przykład w razie wycieku gazu, dużego pożaru lub innego poważnego wypadku. Jest to system ostrzegawczo-informacyjny, który może być również wykorzystywany do ogłaszania stanów gotowości i alarmów przeciwlotniczych, gdyby kraj znalazł się w stanie wojny.

Komunikat VMA można podać do publicznej wiadomości na wiele różnych sposobów

 • Poprzez sygnał ostrzegawczy VMA w postaci 7-sekundowego dźwięku przeplatanego 14-sekundowym okresem ciszy, który twa przynajmniej dwie minuty.
 • Ostrzeżenie podawane przez radio i telewizję.
 • Ostrzeżenie w postaci wiadomości głosowej wysyłane na telefony stacjonarne w obszarze zagrożenia.
 • Ostrzeżenie w postaci wiadomości SMS wysyłane na telefony komórkowe, które są zarejestrowane pod adresami w obszarze zagrożenia.
 • Ostrzeżenie w postaci wiadomości SMS wysyłane na telefony komórkowe, które znajdują się w obszarze zagrożenia.

Jak postępować w razie komunikatu VMA

Kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy lub odbierzesz ostrzeżenie przez telefon, powinieneś:

 • Przeczytać instrukcje i dokładnie się do nich zastosować.
 • Wejść do budynku.         
 • Zamknąć drzwi, okna i otwory wentylacyjne.
 • Słuchać programu 4 szwedzkiego radia (P4), aby uzyskać więcej informacji.

Na stronie teletekstowej numer 100 szwedzkiej telewizji państwowej (SVT) zostaje zamieszczona informacja o zaistniałej sytuacji VMA wraz z odsyłaczem do strony numer 599, gdzie w formie pisemnej publikowane są te same informacje, które są odczytywane przez radio.

Aby uzyskać informacje w przypadku sytuacji VMA, nie należy dzwonić pod numer alarmowy 112, lecz pod numer 113 13 lub śledzić informacje na stronie internetowej www.krisinfo.se.

Sygnał o ustaniu zagrożenia

Ustanie zagrożenia sygnalizuje się sygnałem dźwiękowym, który trwa 30-40 sekund. 

Dopiero uczysz się szwedzkiego?

Na stronie internetowej https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/utbildningsmaterial/sfi-material/texter-pa-enkel-svenska/ znajdziesz materiały, z których dowiesz się więcej na temat numeru alarmowego 112. Dowiesz się tutaj, jak działa numer alarmowy 112, kiedy powinieneś dzwonić pod numer informacyjny 113 13, jaką pomoc możesz otrzymać, dzwoniąc pod numer porad medycznych 1177 i pod numer 114 14 służący do informowania policji o zdarzeniach, które nie są nagłe.