Suomi

112 – hätänumero, kun henki, omaisuus tai ympäristö on uhattuna

Hätänumeroa 112 saa käyttää ainoastaan äkillisissä hätätilanteissa, joissa henki, omaisuus tai ympäristö on vaarassa. Hätätilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa tarvitaan nopeasti ambulanssin, pelastustoimen, poliisin tai lento-, meri- tai tunturipelastuksen apua, päivystävää pappia tai tietoa myrkytyksistä. Kaikki puhelinpäivystäjät puhuvat englantia, keskustelu voidaan käydä englannin kielellä. Jos tarvitaan tulkkia, puheluun voidaan yhdistää kolmas henkilö.

Hätänumeroon 112 voi soittaa vuorokauden ympäri lanka- tai matkapuhelimesta kaikkialta Ruotsista. Puheluusi vastaa puhelinpäivystäjä, joka esittää kysymyksiä määrittääkseen avuntarpeen.

Esimerkkejä kysymyksistä:

 • Mitä on tapahtunut?
 • Mikä tapahtumapaikka on?
 • Mistä puhelinnumerosta soitat?

Puhelinpäivystäjän esittää kysymyksiä, jotta paikalle voidaan lähettää oikeanlaista apua. Kun apu on tulossa, puhelinpäivystäjä saattaa esittää lisäkysymyksiä voidakseen valmistella pelastushenkilökuntaa ja välittää heille lisätietoja.

Muista, että 112:en saa soittaa vain hätätilanteessa, jossa tarvitaan kiireellistä apua. Muuten puhelusi voi viivästyttää avunsaantia, kun joku tarvitsee apua todellisessa hätätilanteessa. Jos asiasi ei ole kiireellinen, voit soittaa hätänumeron sijaan poliisille numeroon 114 14, sairaanhoitoneuvontaan, puh. 1177 tai suuronnettomuuksien tai kriisien sattuessa tiedotuspuheilmeen, 113 13.

112 puhe- ja kuulovammaisille

Jos olet kuuro tai puhe- tai kuulovammainen, voit ottaa yhteyttä 112:en tekstipuhelimella tai SMS112 -palvelun kautta. SMS112-palvelu on käytettävissä myös tilanteessa, jossa puhekyky on vioittunut tilapäisesti esimerkiksi leikkauksen seurauksena.

SMS112
Jos olet rekisteröinyt matkapuhelimesi ennakkoon SMS112-palveluun, voit hätätilanteessa lähettää viestin numeroon 112 ja kertoa, mitä on tapahtunut. Ensimmäisessä viestissä tulee kuvata lyhyesti, mitä on tapahtunut ja missä (kunta ja osoite). Puhelinpäivystäjä lähettää tekstiviestillä lisäkysymyksiä saadakseen riittävästi tietoa ja voidakseen lähettää paikalle oikeanalaista apua.

SMS112-palvelu on tarkoitettu vain kuuroille ja puhe- ja kuulovammaisille ja käyttäjän tulee rekisteröityä etukäteen SOS Alarmin kotisivulla. Myös laitokset, kuten oppilasasuntolat, esikoulut, päiväkodit ja vastaavat, joissa on kuuroja oppilaita ja/tai henkilökuntaa voivat ottaa palvelun käyttöön.

Lisätietoja: https://www.Sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/112-for-Tal--och-horselskadade/. 

113 13 – tiedotusnumero onnettomuus- ja kriisitilanteissa

113 13 on kansallinen tiedotusnumero. Voit soittaa tiedotusnumeroon 113 13 ilmoittaaksesi tai saadaksesi tietoja vakavasti onnettomuuksista tai kriiseistä. 113 13 on tukikeino kunnille ja muille toimijoille tiedonvälitykseen yleisölle, kun on tapahtunut vakava onnettomuus tai yhteiskunnallinen kriisi. Kaikki numerosta 113 13 kerrottavat tiedot ovat vahvistettuja, eli niiden oikeellisuuden on vahvistanut esimerkiksi se kunta, jossa tapahtumapaikka sijaitsee. Ulkomailta soitetaan numeroon +46 77 33 113 13. 

114 14 – poliisin puhelinnumero ei-kiireellisissä tapahtumissa

Soita 114 14 kaikissa tapauksissa, joissa ei ole kyse parhaillaan käynnissä olevasta tai juuri tapahtuneesta rikoksesta tai muusta asiasta. Numero on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden joka päivä. Numeroon 114 14 vastaavat henkilöt puhuvat ruotsia tai englantia. 

1177 – sairaanhoitoneuvontaa puhelimitse

Soita 1177, jos sinä sairastut tai läheisesi sairastuu ja haluat keskustella sairaanhoitajan kanssa, tai jos tarvitset apua oikean hoitotahon löytämiseksi. Sairauksista, lääkehoidosta ja hoitotavoista saa lisätietoja esimerkiksi osoitteessa www.1177.se.

1177 hoitoneuvonta on koko Ruotsin kokoontumispaikka, kun tarvitaan terveyden- ja sairaanhoitoa koskevaa tietoa ja palveluja. Se on käytettävissä verkossa ja puhelimitse ympäri vuorokauden. 

Vaaratiedote

Vaaratiedote on yleisölle lähetettävä tiedote tilanteessa, jossa on kyseessä esimerkiksi kaasuvuoto, suuri tulipalo tai muu vakava vaara tai onnettomuus. Vaaratiedotetta käytettäisiin myös varoittamaan valmiustilasta ja ilmahälytyksestä, jos maa joutuisi sotatilaan.

Vaaratiedotetta voidaan käyttää yleisön varoittamiseen eri tavoilla.

 • Väestöhälytin ilmoittaa vaaratiedotteesta yleisölle soittamalla äänimerkkiä, jossa kaksia minuuttia pitkässä äänimerkissä vaihtelevat seitsemän sekuntia kestävä signaali ja 14 sekuntia kestävä hiljaisuus.
 • Tiedote radion ja television kautta
 • Varoitus ääniviestinä kiinteisiin puhelimiin alueella, jota varoitus koskee.
 • Varoitus tekstiviestillä matkapuhelimiin, joiden liittymän osoite sijaitsee alueella, jota varoitus koskee.
 • Varoitus tekstiviestillä matkapuhelimiin, jotka ovat tapahtuma-alueella.

Kuinka toimia, kun vaaratiedote annetaan?

Kun kuulet väestöhälytyksen tai vastaanotat vaaratiedotteen puhelimitse, toimi seuraavasti:

 • Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
 • Siirry sisätiloihin.         
 • Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.
 • Kuuntele Sveriges Radio P4 -kanavaa, joka välittää lisätietoja.

SVT:n tekstitelevision sivulla 100 kerrotaan vaaratiedotteen voimassaolosta. Sieltä myös ohjataan tekstitelevision sivulle 599, josta radiossa luettava viesti löytyy kirjallisena.

Vaaratiedotteen ollessa voimassa ei tule soittaa hätänumeroon 112, vaan tiedotusnumeroon 113 13 tai seurata tietoja sivullawww.krisinfo.se.

Vaara ohi -merkki

Vaara ohi -merkki on 30-40 sekuntia pitkä, yhtäjaksoinen äänimerkki. 

Oletko ruotsin kielen opiskelija?

Osoitteessa  https://www.Sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/utbildningsmaterial/SFI-Material/texter-PA-enkel-Svenska/ on materiaalia, jonka avulla voit oppia lisää hätänumerosta 112. Sieltä saat tietää, kuinka hätänumero 112 toimii ja milloin tulee soittaa tiedotusnumeroon 113 13 sekä millaista apua saa sairaanhoidon neuvontanumerosta 1177 ja poliisin ei-kiireellisten asioiden numerosta 114 14.