Uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod ska fungera som vägledning för hur medarbetare, chefer, samverkansparter och leverantörer ska agera för att bidra till ett hållbart företagande och till SOS Alarms vision om ett tryggare Sverige för alla.