Uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod ska fungera som vägledning för hur medarbetare, chefer, samarbetspartners och leverantörer ska agera för att bidra till ett hållbart företagande och till SOS Alarms vision: "Ett tryggare Sverige för alla".