Stäng
Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering och readspeaker (lyssna). Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Ok
Cookie-inställningar

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Vissa cookies är helt nödvändiga för att webbsidan ska fungera och är därför alltid aktiverade. I övrigt kan du själv välja vilka cookies du vill godkänna, för funktionalitet, statistik och marknadsföring. Vi behöver ditt samtycke till att spara cookies och data om ditt besök.

Välj vilka cookies du ger oss samtycke till genom att klicka på de kategorier som finns nedan och spara genom att klicka på "Godkänn utvalda". Vill du läsa mer om dessa klicka på "Visa detaljer".
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller ändra dina inställningar genom att klicka på cookie-inställningar, längst ner i sidofoten.

Du kan alltid läsa hur vi använder kakorna

detaljer
Nödvändiga cookies (8)

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering. Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Namn ARRAffinity
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ARRAffinitySameSite
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ai_session
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn ai_user
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 år
Typ Förstapartscookie
Namn .AspNetCore.Session
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ConsentSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 mån
Typ Förstapartscookie
Namn _rspkrLoadCore
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ReadSpeakerSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 124 timmar
Typ Förstapartscookie
Statistik (4)

Dessa samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, var besökaren har kommit från, och totalt antal besök. Vi använder informationen för att förbättra prestandan och innehållet på vår hemsida, genom att få veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen och kunna skapa en bättre användarupplevelse. Om du godkänner dessa cookies kan det innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn _pk_cvar*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_id*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 13 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ref*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 6 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ses*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 min
Typ Förstapartscookie
Marknadsföring (4)

Kakor för marknadsföring gör det möjligt att ge dig en mer personlig upplevelse och spåra besök gränsöverskridande mellan webbplatser. De kan användas för att visa innehåll i sociala medier, till exempel LinkedIn, och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Det kan även innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn 79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Tredje part
Namn 319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Tredje part
Namn msd365mkttr
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Första part
Namn msd365mkttrs
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Första part

Så påverkar förhöjt terrorhot

När svenska Säkerhetspolisen i augusti höjde terrorhotnivån från ett ”förhöjt” till ett ”högt” hot, var detta i praktiken en uppmaning till berörda samhällsaktörer att arbeta med sina säkerhetsåtgärder.

Larmoperatör som svarar på 112-samal

Hotet om terrorism syftar till att skada Sverige som stat, skrämma befolkningen och sätta demokratin i gungning. Med andra ord, en form av brottslighet som utgör ett hot mot den svenska samhällsordningen.

Den nya hotbilden kommer, enligt Säkerhetspolisen, finnas kvar över en längre tid vilket betyder att många svenska företag, myndigheter och organisationer har behövt se över arbetet med skydd och säkerhet. Vi har sällt följande frågor till några av dem om det nya läget och vilka åtgärder de har vidtagit: 

 

Hur påverkar den höjda terrorhotnivån er verksamhet?

Sveriges television, SVT: I praktiken inte mycket. Däremot medförde höjningen inledningsvis lite förvirring och viss oro hos vissa medarbetare. Mot bakgrund av det har vår säkerhetsavdelning fått bidra med förtydliganden av vad höjningen betyder för vardag och verksamhet.

Stockholms Lokaltrafik, SL: Att aktivera planerade åtgärder.

Stockholms Stad: Verksamheterna har sedan i början på året anpassat sig efter både det nationella läget och det lokala. Utöver det så har det gjorts en översyn av befintliga rutiner, exempelvis var man ska rapportera om personal noterar någon typ av avvikelse.

Göteborgs Stad: Göteborgs Stad följer händelseutvecklingen och har organiserat sig för att öka förmågan till omvärldsbevakning, samordning och samverkan inom Göteborgs Stad och tillsammans med ansvariga myndigheter och andra aktörer.  

Scandic Hotels: Våra hotell är ofta placerade på centrala platser där vi driver öppna och tillgängliga verksamheter. Därmed är risken för en oförutsedd händelse högre. Säkerhet för våra gäster och våra medarbetare är en av våra största prioriteringar oavsett hög eller låg säkerhetsnivå.

Göteborgs Universitet: Generellt finns det inte några nya rekommendationer till vår verksamhet eller sektor. Men vi konstaterade att det är viktigt att fortsätta det systematiska säkerhetsarbetet och vara noga med de redan befintliga rutiner vi har gällande fysiska miljöer, skalskydd och it-säkerhet.

Malmö Stad: På övergripande nivå påverkas det inte. Vi arbetar sedan länge i nära dialog med polisen och agerar i de fall där deras hot- och riskbedömningar innebär påverkan på vår verksamhet. Det är alltid polisen som gör hotbedömningar, de har den samlade bilden.

Swedavia: Flygplatser ligger i sitt normalläge sedan lång tid tillbaka på en högre säkerhetsnivå än samhället i övrigt. Den nu förhöjda nivån påverkar primärt vår samverkan med Polismyndigheten, som ytterst ansvarar för ordning och säkerhet på flygplatserna.

 

När beskedet om det höjda säkerhetsläget kom, vilken var er första åtgärd?

Sveriges television, SVT: SVT hade redan under våren tagit fram en plan för vissa förmågeförstärkningar i händelse av en höjning av terrorhotnivån. Delar av den planen sjösattes när höjningen offentliggjordes.

Stockholms Lokaltrafik, SL: Den påverkas i viss omfattning. Vi vidtar en del åtgärder som varit planerade inför en eventuell höjd terrorhotnivå.

Stockholms Stad: Att samverka med berörda myndigheter, kommunicera med egen personal och bidra till regeringens och myndigheternas kommunikation till allmänheten om hur man ska tänka och agera.

Göteborgs Stad: Göteborgs Stad har sedan en tid arbetat med flera åtgärder för att minska och förebygga risken för terrorattentat. Detta utifrån Sveriges försämrade säkerhetsläge. Det arbetet kommer att fortsätta.

Scandic Hotels: Vi gick ut till hela organisationen om att fortsätta arbeta efter våra redan etablerade säkerhetsrutiner och gjorde en översyn kring vad vi behövde förstärka ytterligare. Vi informerade även om vikten av att vara ännu mer vaksam och medveten i det dagliga arbetet, samt vikten av att följa myndigheters rekommendationer och vara källkritisk.

Göteborgs Universitet: Universitetsdirektören samlade delar av den centrala krisgruppen för en initial bedömning om, och i så fall hur, det påverkar universitetets verksamheter. Därefter kommunicerade vi internt vikten av att följa våra befintliga säkerhetsrutiner.

Malmö Stad: Vi arbetade för att försöka förstå beslutet och kommunicera det till våra medarbetare. Om hotbilden mot Malmö och vår verksamhet eller arrangemang försämras får vi information från polisen om detta och vi kommer agera inom det kommunala ansvaret och mandatet. 

Swedavia: Att samverka med Polismyndigheten för att öka synligheten av polis och säkerhetspersonal i våra terminaler.

 

Vad ser ni som er prioritet? Att förstärka det fysiska skyddet (lås, larm etc.), det personella (kompetensförstärkning, hot/överfall) eller it-skyddet? 

Sveriges television, SVT: SVT jobbar kontinuerligt med både verksamhetsskydd, proaktiv säkerhet och krishantering. Terrorhothöjningen har bidragit till ett naturligt ökat fokus i organisationen kring de rutiner och arbetssätt som redan är på plats. Detta arbete fortsätter oavsett NCTs (Nationellt centrum för terrorbedömning) och Säpos bedömningar om risken för terrorattentat, i och med att SVT finns i hela Sverige och med egen personal i flera av världens pågående konflikthärdar. Däremot medför det spända säkerhetsläget, både i Sverige och internationellt, en ökad vaksamhet och fokus på säkerhetsfrågor.

Stockholms Lokaltrafik, SL: Vi kommunicerar inte externt vilka åtgärder som är prioriterade för vår verksamhet.

Stockholms Stad: Vi följer kontinuerligt läget i Sverige och omvärldsutvecklingen. Att se till att verksamheterna gör väl avvägda bedömningar av olika situationer genom kunskap och rutiner som fungerar med exempel från reception till evenemang är högt prioriterat.

Göteborgs Stad: Vi förstärker medvetenheten hos våra medarbetare genom att följa polisens uppmaning om att leva som vanligt men att vara vaksamma och rapportera avvikelser, och även att vara källkritisk och enbart dela bekräftad information från trovärdiga källor. 

Scandic Hotels: Vår prioritet är kompetensförstärkning, få alla medarbetare att bli medvetna om situationen och fortsätta arbetet med att ha en hög medvetenhet samt vaksamhet. Vi vill alltid ha en trygg och säker plats för gäster och medarbetare, även under en sådan situation som råder runt omkring oss nu.

Göteborgs Universitet: Göteborgs universitet arbetar med samtliga delar i det systematiska säkerhetsarbetet. Inom informationssäkerhetsområdet har det till exempel redan före höjningen av terrornivån genomförts stora satsningar på it-säkerhet. 

Malmö Stad: Vårt uppdrag som samhällsviktig aktör blir att agera på ett sådant sätt att vi inte driver på oro och otrygghet. Vi fortsätter att bedriva ett systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete i staden och vi ska vid behov göra välavvägda, säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder. Men vi gör inga uppgifter utöver vårt ordinarie uppdrag.

Swedavia: Vårt normalläge ligger redan på en högre säkerhetsnivå än samhället i övrigt. Det som är prioritet för oss är informations- och it-säkerhet. 

Fakta

Hotnivåskala
Inget identifierat hot (1)
Begränsat hot (2)
Förhöjt hot (3)
Högt hot (4)
Mycket högt hot (5)

 

Fakta hotnivåskalan

Terrorhotnivån grundar sig på strategiska bedömningar av aktörers avsikt och förmåga att begå terrorattentat mot Sverige. Den svenska hotskalan är en strategisk hotskala för hela Sverige över tid.

Det är säkerhetspolischefen som fattar beslut om terrorhotnivån för Sverige. Det görs utifrån en samlad bedömning av information, där Nationellt center för terrorhotbedömnings (NCT) bedömning är ett av underlagen.

Terrorhotnivån har varit förhöjd i Sverige sedan hösten 2010 – en trea på en femgradig skala. En kort period – mellan 18 november 2015 och 2 mars 2016 – var den hög – en fyra på en femgradig skala.

(Källa: säkerhetspolisen)

 

Fler artiklar