Vårdprioritering

Ett av SOS Alarms uppdrag handlar om att prioritera vårdärenden utifrån olika angelägenhetsgrader.