Smart passage gör nyckelhanteringen för räddningstjänsten och fastighetsägare smidigare och säkrare - och skapar förutsättningar för effektivare insats vid brand.