SMSlivräddare

SMSlivräddar-tjänsten är ett system för att larma frivilliga att utföra HLR och hämta hjärtstartare vid misstänkta hjärtstopp. Som privatperson kan du anmäla dig till registret för att bli SMSlivräddare och som region eller landsting kan du läsa mer om vad tjänsten kan innebära för er verksamhet.