Vård

Följande tjänster erbjuder SOS Alarm landstingen.

Vårdprioritering

Ett av SOS Alarms uppdrag handlar om att prioritera vårdärenden utifrån olika angelägenhetsgrader.

Ambulansbeställning

Hur går det till att få ambulans samt hur man beställer ambulans från en vårdinrättning.

Ambulansdirigering

Dirigeringsuppdraget innebär att se till att det finns tillräcklig tillgång till ambulanser utifrån de direktiv och antal ambulanser som landstinget ställer till förfogande.

Ambulans- och sjuktransportbeställning

Icke akuta transporter (ambulans/sjuktransport) beställs i dialog mellan sjukvården, vårdinrättningar och SOS Alarm.

Utalarmering av ambulans

Beskrivning av hur utalarmering av ambulans går till.

Belastningsbarometer

För effektiv resursplanering med hjälp av realtidsinformation.

Väntande uppdrag

Med SOS Alarms tjänst Väntande uppdrag får ansvariga inom ambulanssjukvården koll på kommande uppdrag.

ResQAnalyser

Med SOS Alarms tjänst ResQAnalyser kan din verksamhet på ett enkelt sätt analysera och visualisera ärendedata för en proaktiv planering av det dagliga arbetet.

Körtidsisokron

En körtidsisokron visar hur långt man köra på en viss tid från ett visst ställe om man följer gällande hastighetsbegränsningar.

Resursanalys, fördjupad statistik

Tjänsten skapar nya möjligheter för ledning och analytiker inom landstingen att planera för en framtida, effektivare organisation av verksamheten.

Webbkarta

Tjänsten Webbkarta gör det möjligt att få en överblick av organisationens resurser i varje ögonblick.

Webbeställning - icke akuta ambulans- och sjuktransporter

En tjänst för landstingen att via internet beställa icke akuta ambulans- och sjuktransporter.