Sms-livräddare

Tjänsten Sms-livräddare är ett system för att larma frivilliga att utföra HLR och hämta hjärtstartare vid misstänkta hjärtstopp. Som privatperson kan du anmäla dig till registret för att bli sms-livräddare och som region kan du läsa mer om vad tjänsten kan innebära för er verksamhet.