Våra tjänster

Genom ett brett utbud av tjänster bidrar SOS Alarm till att skapa ett tryggare Sverige för alla. Du kan välja vilket behov du har, alternativt klicka direkt i vår tjänstekatalog i den vänstra menyn.

24/7 jour

Beredskap

Lägesbild

Personsäkerhet

Räddning

Skydda egendom

Vård & omsorg