Smart passage

Vill du säkerställa att inpassering för räddningstjänsten sker så snabbt som möjligt vid händelse i era fastigheter och lokaler? Med tjänsten Smart passage möjliggör ni för räddningstjänsten att alltid ha rätt behörighet för inpassering med digitala nycklar anpassade till ert passagesystem.

 

Vad är Smart Passage?

Tillsammans med räddningstjänsten, kunder och branschledande leverantörer har vi utvecklat tjänsten Smart passage med syfte att korta ner insatstiden vid en händelse som kan riskera både liv och skador på fastigheter.

Nyckelhantering är en vardaglig utmaning som räddningstjänsten handskas med. De byts ut av olika anledningar ut på objekt vilket föder en viss osäkerhet och risk att räddningstjänsten inte har den senast uppdaterade nyckeln när larmet går. Värdefulla minuter och sekunder kan gå när räddningstjänsten behöver hämta ut nyckel eller om den inte längre fungerar. Genom att byta ut fysiska nycklar mot digital inpassering kan vi säkerställa att räddningstjänsten alltid kan komma in på objektet.

Glöm nyckeln

Med smart passage kan räddningstjänsten med gott samvete glömma den fysiska nyckeln. Den digitala nyckeln finns alltid med i räddningsfordonet och rätt behörighet delas ut av SOS Alarm under tiden insatsen är aktiv. Det innebär att en förlorad nyckel aldrig kommer kunna orsaka skada i efterhand.

Tjänsten kan integreras med redan befintliga digitala passagesystem.  

Alltid rätt behörighet vid larm

Rädda liv och minska skadorna på fastigheter genom att dra ner på insatstiden. Krånglig nyckelhantering ersätts med fjärrstyrd inpassering via digitala nycklar och inpasseringssystem. Det innebär att varken de ansvariga för en fastighet eller räddningstjänsten behöver oroa sig för felaktiga nycklar. Med Smart passage har räddningstjänsten alltid rätt behörighet för att snabbt ta sig in till händelsen och åtgärda faran.