SMSlivräddare

SMSlivräddar-tjänsten är ett system för att larma frivilliga att utföra HLR och hämta hjärtstartare vid misstänkta hjärtstopp. Tjänsten är tillgänglig för landsting och regioner.

SMSlivräddare är ett helhetssystem som integrerar flera av varandra oberoende delar; en mobilapplikation med kartfunktioner samt licenser som de frivilliga laddar ner som rapporterar positioner och användardata och sammanställer detta kopplat till en intelligent sambandscentral, MissionServer. Larmcentralen är integrerad med sambandscentralen och kalkylerar de frivilligas positioner vid ett larm om misstänkt hjärtstopp. SMSlivräddare består av två komponenter:

- MissionServer
- En mobiltelefonapplikation –laddas ned av frivilliga som kan HLR. Här skapar den frivillige sin användarprofil och accepterar användarvillkoren.

När larmas SMSlivräddare?

I ett 112-samtal där det framkommer att den hjälpsökande är medvetslös och har onormal andning eller inte andas alls, larmas ambulans och SMS-livräddare samtidigt. Medan ambulans är på väg till platsen för ett hjärtstopp kan en SMS-livräddare påbörja hjärt- och lungräddning och därmed öka chanserna för överlevande.

Stöd vid uppstart

SOS Alarm och Heartrunner erbjuder stöd i flera steg i samband med uppstarten av tjänsten.

 • Planering, utbildning och implementering
 • Information och projektledning inför uppstart
 • Rekrytering av frivilliga SMSlivräddare

Lokal projektledning

En lokal projektledare rekryteras, finansieras och får sina riktlinjer från landstinget eller regionen. Den lokala projektledaren är regionens kontaktperson för SMSlivräddare och arbetar med

 • rekrytering, information och kommunikation med regionala livräddare
 • information och samverkan med kommun, räddningstjänst, ambulanssjukvård, polis, media, m.fl. i respektive region
 • rutiner
 • marknadsföring

Central projektledning

Bemannas av Heartrunner. I arbetet ingår projektledning, planläggning och vägledning kring 

 • marknadsföring
 • rekrytering av frivilliga
 • information och kommunikation med de frivilliga livräddarna
 • kontakt med regionen och den lokala larmcentralen.

Återkoppling

Heartrunner möjliggör uttag av rapporter från systemet baserat dels på systemets driftsdata men även från enkätsvar från de frivilliga.

Att bli SMSlivräddare

För att bli sms-livräddare krävs att man är över 18 år och har gått en kurs i hjärt- och lungräddning i närtid. Mer information och registrering finns på www.smslivraddare.se Den som larmas får vägbeskrivning fram till den nödställde (hjälpbehövande). För att ytterligare öka chansen till överlevnad larmas SMSlivräddare även till närliggande hjärtstartare i samarbete med Sveriges Hjärtstartarregister.